Nous recursos per a desenvolupadors al portal Open Data BCN.

El portal Open Data Barcelona, implantat des de 2011 i, actualment, emmarcat dins de Barcelona Ciutat Digital, presenta avui el seu nou apartat, Reutilitzadors.

Aquest portal evoluciona i fomenta una economia digital plural desenvolupant un nou model d’innovació urbana basat en la transformació i la innovació digital amb un clar lideratge públic i ciutadà.

En el nou apartat hi ha 2 subapartats: el primer, Desenvolupadors, pretén facilitar la tasca d’aquest col·lectiu a l’hora d’utilitzar les dades, aportant informació a través d’unes guies d’ús per ajudar a accedir a les APIs. En el segon subapartat, Visualitzacions i aplicacions, s’ha incorporat l’antic apartat de Visualitzacions de Dades on ja s’exposaven totes les visualitzacions que el ciutadà o empresa havia compartit amb Open data Bcn, i a partir d’aquest mes de Juliol, es donarà visibilitat també a les aplicacions que s’han realitzat  amb dades publicades en aquest portal.

Aprofitant la creació d’aquest nou apartat, Open Data BCN ha renovat les característiques del portal, desglossant-les amb funcionals i tècniques. Una guia clara del que s’hi pot trobar dins d’aquest proporcionant una informació molt més completa.

La informació pública de gran valor potencial que hi ha dins d’aquest portal pot ser relativa a qualsevol tema i de qualsevol tipus —documents pictogràfics, dades estadístiques, resultats d’estudis o anàlisis, informació sobre els serveis públics, etc.—. Empreses, investigadors, altres institucions públiques o la ciutadania en general poden fer ús dels recursos d’informació amb qualsevol finalitat, maximitzant les possibilitats econòmiques i socials que ofereix aquest projecte: foment de la transparència en la gestió, millora dels serveis a la ciutadania, generació d’activitats de negoci i l’impacte social, buscant l’eficiència en la governança.

Back to top