Publicació de la licitació de l’Oficina de Transformació Agile (OTA)

L’objectiu d’aquesta licitació serà crear una oficina de transformació 'agile' que lideri i impulsi la transformació 'agile' de l’organització de l'IMI.

L’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) adoptarà, a la finalització del servei de l’OTA, un conjunt de dinàmiques, pràctiques i processos que li permetin dotar-se d’eines per gestionar noves demandes ‘agile’ de l’Ajuntament de Barcelona.

Les tasques que s’hauran de desenvolupar durant el contracte, i que estan detallades en el plec, es portaran a terme dins del Pla de transformació digital de l’Ajuntament de Barcelona i, més concretament, dins del Pla de transformació ‘agile’ de l’IMI. Dins de l’abast de l’OTA, es gestionaran, entre d’altres, els serveis següents:

  • Definició i posada en funcionament dels processos de demanda de serveis i seguiment de projectes ‘agile’, integrant-los en els processos existents i en coordinació amb les oficines de gestió de la demanda i gestió de projectes actuals de l’IMI.
  • Gestió del canvi derivat de la implantació d’una plataforma ALM (Application Lifecycle Management), garantint la integració d’aquesta amb les eines actuals de les oficines de gestió de projectes i serveis.
  • Coordinació de les activitats de l’OTA amb la iniciativa DevOps, gestionant els canvis sobre la gestió de serveis actual, en coordinació amb l’equip d’Arquitectura i l’Oficina de Gestió de Serveis.
  • Foment i gestió del canvi cultural a l’IMI i a l’Ajuntament de Barcelona, donant suport a la formació en conceptes i pràctiques àgils i ‘coaching’ als equips de desenvolupament i a les parts interessades de l’organització.
  • Creació i gestió d’una comunitat de pràctiques d’Scrum Masters que comparteixi experiències, criteris, sinergies, i que faciliti una comunicació integrada i efectiva entre els equips ‘agile’ i la resta de l’organització de l’IMI.
  • Suport a un conjunt de projectes que es desenvoluparan d’acord amb la metodologia ‘agile’ de l’IMI. Mitjançant aquest suport, es buscarà demostrar els beneficis de l’agilitat, en termes de satisfacció del client i resultats de negoci.

El termini de presentació d’ofertes és el 10 d’abril de 2018 a les 13.00 hores, i  aquest divendres, 23 de març de 2018, hi ha una sessió informativa, oberta a totes les empreses interessades a participar en aquesta licitació, d’11.00 a 12.00 hores. Aquesta sessió es farà a l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona (c. Tànger, 98), concretament a l’aula Interface de la planta 11. En aquesta sessió es donarà resposta a les consultes recepcionades en l’adreça electrònica fsanchez@bcn.cat fins a la data de la sessió. Per qüestions d’aforament, és recomanable que envieu un missatge per confirmar l’assistència.

Per a més informació, podeu consultar l’enllaç següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=29862623&reqCode=viewCn&idCap=15990903&

 

Back to top