Una nova etapa de desenvolupament en la plataforma Decidim

L’Ajuntament de Barcelona impulsa la incorporació de noves funcionalitats a la plataforma Decidim per millorar l’experiència de participació democràtica i facilitar la comprensió i accés als processos de participació ciutadana.

S’avançarà en la construcció i implantació de la plataforma Decidim.Barcelona com a plataforma de participació digital que s’estructura a partir d’una sèrie de mòduls, components i funcionalitats que s’articulen mitjançant elements tals com els processos i els espais de participació i amb un sistema de tipologia de registres (personal o col·lectiu) i de rols.

Entre les funcionalitats previstes d’implementar  s’hi destaquen: les consultes públiques, l’escriptura de textos participatius de manera col·laborativa, trobades presencials, sorteig per a propostes de processos de participació, seguiment de resultats, enquestes, configurador i generador de pàgines de jornades, amb un Pla de civic engagement a la plataforma. A més està previst introduir millores a les funcionalitats generals, per exemple, en la instal·lació i configuració, estadístiques i dades obertes, i multitenancy per allotjar vàries instàncies en una mateixa instal·lació.

Es respon a la voluntat del Govern Municipal en la d’invertir en infraestructures digitals municipals, de codi lliure i basades en una economia col·laborativa, fent que el flux de treball entre les empreses, la comunitat Metadecidim i l’equip de Decidim s’articuli a través de la mateixa plataforma meta.decidim.barcelona i el repositori Github.

El contracte per al desenvolupament en la plataforma ha seguit la metodologia del nou Pla Digital de l’Ajuntament de Barcelona amb uns plecs que inclouen clàusules per garantir la contractació responsable, metodologies àgils, treball col·laboratiu entre empreses obrint la porta a les PIMES per accedir a contractació pública, amb l’obligatorietat de treballar amb codi obert, de manera transparent, amb seguiment de la ciutadania i els treballadors públics i complint amb un codi de garanties democràtiques que assegurin una confidencialitat de dades, igualtat d’oportunitats, reusabilitat del codi i obertura a la col·laboració.

Més informació:

http://ajuntament.barcelona.cat/innovaciodemocratica/ca/noticia/comenca-una-nova-etapa-de-desenvolupament-en-la-plataforma-decidim_598820

 

Back to top