Capacitació

Treballem en un programa de capacitació per a la formació de persones formadores vinculades a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i al foment de processos de participació ciutadana.

Aquí trobareu continguts formatius curriculars que tenen l'objectiu d'estimular una participació informada i apoderadora de la ciutadania en la presa de decisions a través de Decidim, i que en garanteixen, alhora, la privacitat i la seguretat. Estan disponibles per a qualsevol persona ciutadana interessada en aprendre com utilitzar millor les TIC per a la participació ciutadana. Aquests continguts curriculars experimentals es van crear a partir de l'experiència directa en quatre tallers prototip realitzats l'octubre del 2016 amb representants de públics diferents: societat civil, persones que treballen en equipaments socioculturals, persones joves cursant una formació professional i persones grans jubilades. Al seu torn, disposem d'un estudi d'impacte sobre l'interès d'aquestes formacions per a les participants.

El currículum de capacitació, amb tallers i activitats entorn de la participació política intervinguda per tecnologia, seguretat digital i privacitat, estan disponibles en línia a través del nostre repositori de GitHub per ser descarregats. Al repositori es mostren guies i documents de referència. Les guies tracten sobre la privacitat i la seguretat en una societat de dades, la participació política facilitada per la tecnologia, la tecnologia per a l'acció col·lectiva, les alternatives als serveis comercials o com augmentar la seguretat al telèfon mòbil. Els documents de referència proporcionen informació per a les facilitadores i capacitadores sobre estratègies de resistència i telèfons mòbils, i sobre com impartir formacions.