• Arxiu
  Museu Etnològic i de Cultures del Món-Seu Parc de Montjuïc
  10:30h
  CAT
  Tancada
  11:00h
  CAT
  Tancada
  11.30h
  CAST
  Tancada
  12:00h
  CAT
  Tancada
  12:30h
  CAT
  Tancada
  13:00h
  CAST
  Tancada
  13:30h
  CAT
  Tancada
  15:30h
  CAT
  Tancada
  16:00h
  CAST
  Tancada
  16:30h
  CAT
  Tancada
  17:00h
  CAT
  Tancada
  17:30h
  CAST
  Tancada
  18:00h
  CAT
  Tancada