You are here

INSTITUT MUNICIPAL
D'URBANISME
DE BARCELONA

Memòria Anual 2018

Veure Versió per imprimir

Aquest àmbit està delimitat entre els carrers del Monestir, de Palomar, de Gran de Sant Andreu i l’avinguda de Santa Coloma.

La transformació final d’aquest àmbit esdevindrà un conjunt urbà que es vertebri amb el seu entorn en els àmbits consolidats i en aquells que encara s’han de desenvolupar, revitalitzarà tot el sector i donarà continuïtat a l’itinerari entre el centre de Sant Andreu i la Trinitat Vella.

La gestió de l’Institut Municipal d’Urbanisme ha permès adequar solars i el seu entorn per construir noves edificacions i nous usos residencials, on ja s’han construït més de dos-cents seixanta habitatges protegits. També s’han generat nous espais lliures i sòl per a equipaments.

Actualment:

  • Obres d’urbanització del parc Central i en concret a l’interior d’illa definit pels carrers de Palomar, Gran de Sant Andreu i els passeigs de Santa Coloma i de Torras i Bages.
  • Implementació de la fase 1 de la Xarxa d’Infraestructura Pneumàtica RPRSU.
  • Adequació de nous solars obtinguts per a la construcció de 200 habitatges dotacionals.