You are here

La Presidenta de l'Institut Municipal d'Urbanisme: Janet Sanz Cid

El Vicepresident: Josep Maria Montaner i Martorell

El Consell d’Administració (vocals):

La consellera delegada: Aurora López Corduerte

El gerent: Josep Ma. de Torres i Sanahuja

 

Els càrrecs de presidenta o president i de conseller o consellera no són retribuïts. Retribució de la gerència de l'IMU.

Podeu trobar la descripció de les funcions dels òrgans de govern i direcció als estatuts de l'Institut Municipal d'Urbanisme.

Catalan