You are here

La Presidenta de l'Institut Municipal d'Urbanisme: Janet Sanz Cid

El Vicepresident: Josep Maria Montaner i Martorell

El Consell d’Administració (vocals):

  • Jordi Martí Galbis
  • Koldo Blanco Uzquiano
  • Jordi Coronas i Martorell
  • Daniel Mòdol i Deltell
  • Alberto Villagrasa i Gil
  • Pere Casas i Zarzuela
  • Jordi Campillo i Gàmez
  • Francisco Javier Burón Cuadrado
  • Lídia García Soler
  • Aurora López Corduente

La consellera delegada: Aurora López Corduerte

El gerent: Josep Ma. de Torres i Sanahuja

 

Els càrrecs de presidenta o president i de conseller o consellera no són retribuïts. Retribució de la gerència de l'IMU.

Podeu trobar la descripció de les funcions dels òrgans de govern i direcció als estatuts de l'Institut Municipal d'Urbanisme.

Catalan