You are here

Els vianants, la prioritat als entorns de la rambla de Prim

Urbanisme i infraestructures. El passatge de Foret i els carrers de Jubany i d’Auger, al barri del Besòs i el Maresme, s’han reurbanitzat amb millores d’accessibilitat, il·luminació i verd.

El passatge de Foret i els carrers de Jubany i d’Auger, al barri del Besòs i el Maresme, s’han renovat per donar prioritat als vianants i millorar la connexió amb la rambla de Prim i els entorns. La renovació inclou millores en l’accessibilitat, la il·luminació i el clavegueram, i més verd.

La transformació ha permès eliminar les barreres arquitectòniques i millorar la connexió entre la rambla de Prim i el carrer del Maresme a través dels tres carrerons.

Al passatge de Foret i els carrers de Jubany i d’Auger, al barri del Besòs i el Maresme, al districte de Sant Martí, s’hi ha renovat el paviment, que s’ha urbanitzat en plataforma única, és a dir, amb tot l’espai en una mateixa alçada, i s’ha guanyat espai per als vianants eliminant la zona d’aparcament en cordó.

D’altra banda, a la intersecció dels carrerons amb la rambla de Prim s’han instal·lat rampes adaptades i escales per facilitar-ne l’accessibilitat, el sistema d’il·luminació s’ha substituït per un amb leds, les línies de serveis que estaven al descobert s’han soterrat i el clavegueram s’ha actualitzat. A més, el paisatge s’ha enverdit amb plantes noves i jardineres.

L’actuació ha tingut un pressupost d’1,8 milions d’euros.