You are here

Llum verda per a la futura Model

Urbanisme. La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat va aprovar inicialment la Modificació de Pla General Metropolità que possibilitarà el conjunt d’equipaments i espai verd de l’Esquerra de l’Eixample i la ciutat.

El document inclou les condicions d’ordenació urbanística que posen en valor els quatre pilars del projecte: l’habitatge i els equipaments públics de proximitat, el verd i la preservació de la memòria i el patrimoni. A partir d’aquí, s’ordena un àmbit total de 27.723 m2, corresponent a les dues illes de l’Eixample compreses entre els carrers d'Entença, Provença, Rosselló i Nicaragua.

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat va aprovar inicialment ahir dimecres 20 de març una Modificació de Pla General Metropolità (MPGM) que actualitza el planejament vigent per fer possible el gran pol d’equipaments i espai verd de l’Esquerra de l’Eixample i la ciutat.

La proposta pren com a base la mesura de govern d’octubre de 2017 que dibuixava el full de ruta de la conversió de l’antiga presó en un espai obert i amb usos de ciutat, i també el nou Pla Director fruit de l’actualització de 2009 feta a partir del procés participatiu del 2018.

El MPGM s’estructura en quatre eixos bàsics: transformar el sostre terciari i hoteler en habitatge de protecció públic; concretar els equipaments públics i de proximitat per cobrir les necessitats del barri; impulsar un nou pulmó verd pel barri i la ciutat i posar en valor les característiques arquitectòniques de l’edifici.

A partir d’aquí, s’ordena un àmbit total de 27.723 m2, corresponent a les dues illes de l’Eixample compreses entre els carrers d’Entença, Provença, Rosselló i Nicaragua.

Equipaments i habitatges públics

S’elimina la previsió de 18.000m2 per a usos d’activitat i hotelers previst inicialment i es transformen en 12.292 m2 de sòl per a pisos públics protegits per donar resposta a la necessitat d’habitatge del districte (i que va en sintonia amb el Pla de l’Habitatge de Barcelona).

Pel què fa als equipaments, el nou planejament reflecteix el treball fet en el procés participatiu amb el veïnat i actors de l’entorn de la Model per actualitzar les necessitats que s’apuntaven al Pla Director de 2009 i adaptar-les a la situació actual. La parcel·la de la Model destinarà 18.550 m2 a equipaments públics.

Malgrat s’hauran de concretar per determinar-ne l’ordenació i característiques definitives, es preveu que siguin: Institut-escola, escola bressol, equipament residencial, espai de joves, espai memorial i poliesportiu.

A més, hi haurà un espai d’economia social/solidària que es projecta en un dels baixos dels edificis d’habitatges. Per tant, a la futura Model hi haurà un total de 7 equipaments públics.

Un parc urbà i espai d’estada

La gran zona verda de la Model, els recorreguts de les galeries, els patis i altres àmbits sumen 16.044 m2 de parcs i jardins i espais públics que es crearan a la zona. D’aquesta manera, l’entorn de la Model es convertirà en un pulmó verd que connectarà tot l’àmbit d’habitatges i equipaments.

L’espai principal de verd urbà se situa en contacte amb els carrers de Rosselló i Entença, i incorpora alguns dels elements que configuren les actuals galeries.

També es qualifiquen de zona verda el pati interior de l’edifici administratiu d’accés, el camí de ronda perimetral del complex i els espais que queden entre els àmbits per a usos i habitatges situats al voltant de les galeries, sobre el carrer de Provença.

Al conjunt d’espais lliures s’hi inclou la coberta de l’equipament esportiu semi-soterrat previst a la cruïlla de Provença/Entença. L’àmbit suma 2.019 m2 i, pel seu desnivell, la coberta es podria incorporar al parc urbà com a zona verda.

La preservació del patrimoni

El MPGM reconeix el valor patrimonial i arquitectònic del cos central del panòptic d’acord amb les definicions incloses al Pla Especial de Protecció del Patrimoni del Districte de l’Eixample (any 2000).

Així mateix, s’amplia i reforça altres espais de la Model amb valor patrimonial i major adaptabilitat als nous usos, alhora que es posa èmfasi en el cos central i les sis galeries com el tret definitori de la condició panòptica, fet que permetrà poder estructurar els diferents usos dins el conjunt i marcar els passos públics a traves del conjunt edificat.

Per això, la preservació patrimonial prevista en el catàleg s’amplia a l’edifici administratiu del carrer Entença i els elements estructurals singulars de l’edifici del vell geriàtric.

També es preveu la preservació de l’edifici dels Tallers del carrer Nicaragua, que haurà de ser precisada en els futurs projectes arquitectònics en funció del grau d’adaptabilitat que requereixi per implementar els futurs usos, i de les galeries amb possibilitat de transformar-les per ajustar-les als nous requeriments funcionals dels futurs usos.

I es permetrà conservar els elements de caràcter immaterial i memorístic subjectes a preservació, com ara el trajecte central d’accés a la presó i els camins de ronda perimetrals situats entre murs incorporats a la zona verda.

Properes passes i pressupost

Amb el MPGM en tràmit, properament s’avançarà en desenvolupament del projecte de transformació.

D’aquesta manera, es preveu que es comencin a llançar els concursos arquitectònics. Primer, el de la concreció de l’ordenació de l’edificació i la urbanització del parc, i després el dels equipaments. Posteriorment, els equips guanyadors iniciaran la redacció dels projectes arquitectònics i urbanístics per implementar els usos acordats.

Per dotar econòmicament tot el projecte, l’Ajuntament preveu destinar un total de 45 milions d’euros (3,5 per a la zona verda i espai públic; 25,5 per als equipaments públics, i 16 per a la construcció d’habitatge públic protegit.)

No obstant, la futura Model rebrà encara una injecció de 46,7 milions d’euros més procedents d’altres administracions i entitats consorciades, que s’invertiran en equipaments (l’institut-escola i l’equipament residencial), i habitatge públic a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (IMHAB).

Una proposta participada per veïnat i entitats

Des de juliol de 2017 l’Ajuntament ha treballat el futur de l’espai de la Model amb una trentena d’entitats que formen el Grup Impulsor i de Seguiment. Durant el primer semestre de 2018 es va fer un procés participatiu segons el nou Reglament de participació ciutadana on unes 500 persones van consensuar i fixar els principals criteris que recull ara aquesta MPGM.