You are here

INSTITUT MUNICIPAL
D'URBANISME
DE BARCELONA

Memòria Anual 2018

Veure Versió per imprimir

Repensar l’urbanisme metropolità

urbanisme. El centre d’innovació urbana Ca l’Alier acull l’exposició ‘Metròpolis de Ciutats’ per respondre als reptes urbans de la Barcelona del futur.

El centre d’innovació urbana Ca l’Alier acull l’exposició ‘Metròpolis de Ciutats’ per respondre als reptes urbans de la Barcelona del futur.

Aquesta mostra itinerant i interactiva es proposa en el marc de divulgació del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDU) que s’està elaborant des de l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona). Metròpolis de Ciutats té la voluntat de compartir amb el públic de forma didàctica i pedagògica els continguts pensats, debatuts i desenvolupats per una xarxa de més de 400 experts de diferents disciplines, tècnics dels Ajuntaments i tècnics de l’AMB.

Exposició Metròpolis de Ciutats
Ca l’Alier (Pere IV, 362)
Del 28 de febrer al 19 de març de 2019

Els continguts que s’exposen són la base per establir una nova mirada sobre l’urbanisme metropolità amb l’objectiu d’apropar a la ciutadania els conceptes bàsics i les directrius urbanístiques que planteja el PDU.

A través de cartografies interactives i participatives, la mostra convida a explorar els treballs tècnics que s’han desenvolupat en relació al metabolisme urbà, la infraestructura verda, els teixits residencials, la mobilitat sostenible, les àrees de centralitat i les àrees d’activitat econòmica.

Què hi podrà trobar el visitant?

L’exposició s’estructura en tres parts. La primera es materialitza en un audiovisual que mostra la realitat actual de l’àrea metropolitana de Barcelona i evidencia el canvi de paradigma metropolità, encaminat cap a un nou model de ciutat.

En el bloc central s’hi exposen els reptes urbanístics que es volen assolir des de diferents àmbits temàtics com són el metabolisme urbà, la infraestructura verda, la mobilitat sostenible, les àrees d’innovació i centralitat, les àrees d’activitat econòmica i els teixits residencials. Aquests conceptes tècnics es mostren a partir d’un conjunt de sis cartografies interactives acompanyades de dibuixos explicatius que il·lustren les idees més rellevants.

El visitant també podrà trobar-hi “el mur de directrius”: un panell interactiu amb diferents cubs mòbils que exemplifiquen les directrius urbanístiques plantejades en el procés de redacció del PDU, com ara la millora de la integració de les infraestructures o el reequilibri del teixit residencial a través de polítiques d’habitatge que ajudin a minimitzar les desigualtats socials.

La part final és una galeria virtual on s’exposen els projectes metropolitans realitzats en els darrers anys a diferents escales: la metropolitana, la supramunicipal i la local. Aquests projectes estan interrelacionats i són els que acaben conformant la Metròpolis de ciutats.

A partir del 28 de març, l’exposició Metròpolis de Ciutats es trasllada al municipi de Viladecans.