You are here

Aquesta reordenació, delimitada pels carrers d’Aiguablava, de Tamariu, de Platja d’Aro, de S’Agaró i de Sa Tuna, dona una forta identitat al barri a partir d’una nova organització dels carrers, la renovació dels espais públics i la disposició dels blocs d’habitatges.

La intervenció de l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU), que ja es troba en la fase final, ha permès alliberar el sòl un cop fets els reallotjaments, i executar els enderrocs dels antics edificis d’habitatges. Fruit d’aquesta gestió, ja s’han construït més de 350 habitatges de substitució i es disposa de 6 solars per a més de 380 nous habitatges protegits. L’IMU s’encarrega, també, de redactar els projectes i portar a terme les obres d’urbanització al voltant dels habitatges, adaptant-se a la topografia accidentada del terreny. La urbanització comprèn 77.644 m2 i ja s’ha executat l’equivalent a 33.541 m2.

Cal destacar la realització de l’anella d’instal·lacions, la desaparició del carrer de la Llosa, les modificacions de traça i rasants del carrer de Palamós i la nova connexió de vianants amb el circuit verd de Trinitat Vella. Aquesta reforma compon un nou conjunt d’espais públics que es definiran com una nova centralitat urbana i alhora dinamitzaran activitats lúdiques i terciàries locals.

Actualment:

  • L'expropiació per les darreres fases d’execució previstes al planejament i el reallotjament de les famílies afectades.
  • Obres d'urbanització de l'interior d'illa entre els carrers de Palamós, de Tamariu i d’Aiguablava, i els blocs d’habitatges D i E.