Feminismes:

intervenció en la comunitat i el territori

15 de juny
Data màxima d’inscripció: 10 de juny

En la 3ª edició de la Jornada dels PIADs, Feminismes: intervenció en la comunitat i el territori des de la xarxa de professionals, serveis públics, i d’entitats, volem visualitzar com  la comunitat, i els territoris son espais privilegiats, per a la detecció de violència Masclista, i per oferir suport i acompanyament a les dones.

Vídeos dels tallers de PIADs

Enllaços d'interès