"

Qüestionari de satisfacció

QÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ III JORNADA PIADs 2016

Feminismes: intervenció en la comunitat i el territori

L’organització de la Jornada
La utilitat dels continguts exposats
La comoditat de les sales
La distribució dels espais
L’horari de la Jornada
La durada de la Jornada
PIAD
Fulletons
Webs municipals
Persones conegudes
Xarxes socials
Altres
Debat “Diàleg entre dones”
Bones pràctiques comunitàries per la participació de les dones.
Assessorament jurídic dels PIADs
Taller. Creixement personal amb perspectiva de gènere. PIAD
Taller. Prevenció de les violències masclistes amb perspectiva comunitària. Associació Candela.
Presència i atenció plenes” Una manera diferent de ser i estar a la relació professional. Institut Carl Rogers
Taller. Dolor i culpa en les relacions entre homes i dones. Projecte Canviem-ho.
Clownclusions

* Camps obligatoris

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer 'Sistema d'Informació d'Acció Social' de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestió d'agenda. Les vostres dades només seran cedides a Administracions o Ens públics que ho requereixin en ús de les seves competències previstes en una norma amb rang de Llei. Consentiu expressament en el tractament de les vostres dades per a la finalitat indicada. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl Sant Jaume 2, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD.

Comparteix