Les eleccions

Una cita de participació ciutadana i incidència política per a totes les persones amb diversitat funcional de la ciutat de Barcelona.

Esteu aquí

Les eleccions

Què es vota?

Per les persones representants dels diferents col·lectius de persones amb diversitat funcional/discapacitat per formar part del Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), màxim òrgan de govern de l’Institut.

Què és l’IMPD?

És l'organisme de l'Ajuntament de Barcelona que impulsa polítiques i actuacions amb la participació de les persones amb diversitat funcional i de les entitats i associacions de la ciutat, en els àmbits de la discapacitat física, auditiva, visual, intel·lectual i per trastorn mental.

La seva missió és promoure activitats, impulsar programes i prestar serveis a les persones amb discapacitat i diversitat funcional de Barcelona, tant des de la mateixa organització municipal com a través de la col·laboració amb les entitats, per tal de millorar la qualitat de vida, l’autonomia personal i la vida independent de les persones amb discapacitat de Barcelona.

Més informació

Què és el Consell Rector de l’IMPD?

És l’òrgan de govern de l’Institut que aprova el pla general i el seu programa d´actuació, entre altres funcions. Està compost per vint persones:

  • 10 persones representants de l’Ajuntament

  • 10 persones amb diversitat funcional/discapacitat que representen el col·lectiu

Les deu persones amb diversitat funcional/discapacitat es distribueixen per sectors de manera proporcional a la seva presència a la població:

  • 5 per al sector de persones amb discapacitat física

  • 2 per al sector de persones amb discapacitat per trastorn mental

  • 1 per al sector de persones amb discapacitat intel·lectual

  • 1 per al sector de persones amb discapacitat auditiva

  • 1 per al sector de persones amb discapacitat visual

Aquestes deu persones amb diversitat funcional/discapacitat són escollides per votació directa per les persones amb discapacitat reconeguda empadronades a Barcelona.

Aquesta votació es porta a terme en unes eleccions que tenen lloc cada quatre anys.