Dedeuauna

"Dedeuauna" és un servei que intervé en la gestió del temps dels joves que no estudien ni treballen, amb l'objectiu d'orientar-los en el procés de cerca d'alternatives formatives i/o laborals.

El fracàs escolar i la falta d'oportunitats laborals comporten situacions de desànim, exclusió i aïllament. Aquesta situació provoca en alguns casos, que aquests joves que estan fora dels circuïts formatius i/o laborals es trobin davant de jornades de temps no productiu.

Aprendre a gestionar l'ús del seu temps, alhora que es treballa l'actitud, i la motivació, pot contribuir a millorar l'autoestima d'aquests joves i facilitar-los la inserció en el món formatiu i/o laboral i, per tant, millorar la seva qualitat de vida i la de l'entorn social proper.

A qui s'adreça?

El programa està dirigit a nois i noies de 16 a 25 anys que circumstancialment estan exclosos dels recursos formatius o que no han aconseguit incorporar-se al mercat laboral.

Què pretén?

El programa es planteja els següents objectius:

  • Aconseguir el compromís i assistència al programa, treballant els hàbits i les rutines i l’organització del seu propi temps desocupat.
  • Facilitar als i les joves eines i recursos que afavoreixin la seva autonomia, promoció social i integració dins la comunitat, alhora que facilitar la prospecció de sortides laborals a partir de les seves capacitats i habilitats personals.
  • Treballar les emocions i l’expressió de sentiments dels i les joves per tal d’afavorir el seu desenvolupament integral.
  • Orientar als i les joves a millorar la seva qualificació formativa.
  • Treballar la inserció laboral a partir de tallers de recerca de feina.

Què ofereix?

Un programa d’activitats diàries variat, atractiu i accessible, que orienta als participants en la seva trajectòria futura, tant pels qui decideixen reincorporar-se als cicles formatius com aquells que busquen la inserció al món laboral.

La programació d'activitats és trimestral i varia en funció del perfil i la dinàmica del grup.

L’horari de les activitats és de dilluns a divendres de 10 a 13 h, i durant aquest temps es realitzen una sèrie de tallers i accions (xerrades, sortides, jocs, visites, formació...) que tenen com a objectiu principal la inserció formativa o laboral dels i les joves que participen en el servei.

Paral·lelament, es dediquen estones durant la setmana a les tutories personalitzades en les que es fa el seguiment de l'evolució de cada jove.

També s'ofereix un servei de seguiment i acompanyament per a aquells joves que, després del seu pas pel programa, s’han reincorporat en un recurs.

On s'ofereix el servei?

[Actualització I Maig 2018]

Aquest contingut ha estat elaborat pel Centre d'Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ). No dubtis en contactar-hi si tens dubtes o suggeriments de millora.

Enllaços relacionats: