La realitat juvenil de Barcelona

Els joves demanen més recursos formatius i facilitats per accedir al món laboral. L’Ajuntament ha tornat a elaborar l’Enquesta de joves 13 anys després de la darrera. L’estudi permet conèixer les condicions de vida, els hàbits i els valors dels barcelonins d’entre 15 i 29 anys.

Segons l’enquesta i en relació amb la del 2002, la quantitat de joves que només treballa ha disminuït d’un 33% a un 27%. En canvi, la quantitat de joves que només estudien ha augmentat, i arriben al 44,8%, mentre que el 2002 ho feien el 29%. El creixement de la temporalitat laboral també queda reflectit en aquest estudi, ja que enguany el 56% dels joves tenen contractes laborals temporals mentre que l’any 2002 representaven el 31%.

L’enquesta del 2015 també mostra forts desequilibris territorials amb relació a la formació i la vinculació al món laboral. Si al total de Barcelona l’11,4% dels joves ni estudien ni treballen, als barris amb rendes més baixes el percentatge puja fins al 18,5%.

Pel que fa a les actituds envers el treball, més de la meitat acceptaria una feina amb sou inferior al considerat just i un 79,7% estarien disposats a anar a treballar a l’estranger en el futur.

L’estudi també evidencia que la principal demanda dels joves a l’Ajuntament són els recursos formatius i les ajudes per poder accedir al mercat laboral.

Davant la pregunta sobre quines consideren que han de ser les actuacions prioritàries del consistori, els joves manifesten que cal ampliar les beques d’estudi, les actuacions de promoció de l’ocupació juvenil, la informació sobre estudis i sortides professionals i la construcció d’habitatges socials per a joves.

Aquestes demandes coincideixen amb les línies d’actuació que planteja el nou Govern municipal, el qual ja ha començat a treballar en un pla futur contra la precarietat juvenil.

Els interessos i els valors dels joves també han variat des del 2002.

La salut és l’aspecte personal més important per als joves, seguit de la família i els amics. L’interès per la política ha crescut 8 punts i el costum de sortir el cap de setmana ha disminuït del 55,5% al 29,8%. L’associacionisme ha baixat 3 punts, i en aquest sentit el Govern municipal vol potenciar l’autoorganització i la participació dels joves en els moviments culturals i els equipaments de la ciutat.

[Text redactat per El Digital D Barcelona. 02-12-2015]

Enllaços relacionats: