Pla d'Adolescència i Joventut 2017-2021

Text en procés d'actualització. Disculpa les molèsties...

 

Cap a on volem anar, com i quan ho volem fer en relació a les polítiques de joventut a la ciutat?

El Pla d'Adolescència i Joventut és el full de ruta que estableix les línies d'actuació que defineixen les polítiques de joventut de l'Ajuntament de Barcelona fins l'any 2016.

S'emmarca en el Programa d'actuació municipal (PAM).

Per tal de fer front a una realitat social i econòmica variable i a voltes imprevista, el Pla:

 • Dóna a conèixer la situació dels joves i adolescents barcelonins a partir de dades objectives d'enquestes.
 • Estableix els objectius i resultats que es pretenen assolir amb l'actuació de govern.
 • Detalla les actuacions concretes que permetran assolir els objectius.
 • Defineix sistemes de seguiment, valoració i control del Pla.

Quins reptes es planteja?

L'objectiu del Pla és facilitar dos grans reptes que impliquen als nois i noies de Barcelona:

 • L' autonomia personal, totes aquelles actuacions que han de facilitar la vostra presa de decisions per tal de poder construir els vostres projectes de vida tant de forma individual com col·lectiva.
 • L' empoderament, tot allò que permet fer-vos visibles, reconèixer les vostre aportacions i afirmar-vos com a ciutadans i ciutadanes que viviu plenament de forma conscient i participativa de tot allò que succeeix al vostre voltant.

Àmbits prioritaris del Pla d'Adolescència i Joventut

 • Formació
 • Ocupació
 • Habitatge
 • Associacionisme i participació
 • Salut
 • Oci i lleure
 • Cohesió social

Aprovació del nou Pla en el ple municipal

El mes de març de 2013, el plenari municipal va aprovar el Pla d'Adolescència i Joventut 2013-2016.

En el marc del pla, durant aquest any es van desenvolupar 90 mesures amb gairebé de 250 accions que van abordar, de forma transversal, tots aquells temes que més afecten els i les joves i adolescents de la ciutat.

Destacar que aquest nou Pla, aprovat per primera vegada sense el vot en contra de cap dels grups municipals, va ser fruit del consens de tots els agents implicats amb una clara vocació transversal. Es va presentar, en paraules de l'aleshores regidor d'Adolescència i Joventut, Raimond Blasi, una mesura que suplia mancances i resolia noves necessitats, i actualitzava un pla que havia quedat desfasat.

En l'elaboració del Pla es va tenir en compte la voluntat política dels grups amb representació municipal, les propostes d'experts i professionals implicats en l'àmbit d'adolescència i joventut, i els suggeriments i les opinions que joves de 12 a 30 anys van aportar en el marc d'un procés participatiu.

Aquest procés obert de participació es va dur a terme entre els mesos de juliol i octubre de 2012, a través d'una plataforma en línia .

La plataforma segueix activa: entra-hi i consulta les diferents qüestions que planteja el Pla Jove, com s'ha desenvolupat la seva elaboració, o els continguts i objectius que implica!