A la Jornada InfantLab els infants van dir com volen participar a la ciutat

El 20 de novembre del 2017 va tenir lloc la Jornada InfantLab organitzada per l’Ajuntament de Barcelona per posar en valor l’opinió dels infants i adolescents en la definició de com han d’exercir la seva pròpia participació en la vida de la ciutat

El 20 de novembre del 2017 va tenir lloc la Jornada InfantLab organitzada per l’Ajuntament de Barcelona per posar en valor l’opinió dels infants i adolescents en la definició de com han d’exercir la seva pròpia participació en la vida de la ciutat.

Uns cent infants i adolescents van donar el seu punt de vista sobre quines característiques ha de tenir aquest marc estable de participació per tal de garantir que la seva opinió i els seus interessos siguin escoltats i tinguts en compte a l’hora de projectar les polítiques de ciutat. Els nois i noies van demanar que la participació fos fàcil, útil i divertida.

L’outconsumer Roc Masaguer periodista i youtuber a la seva ponència “les xarxes socials i la participació dels infants i adolescents” va explicar que les xarxes socials garanteixen la igualtat d’oportunitats i faciliten que els infants es puguin adreçar a qui mana i fer sentir la seva veu per explicar tot el que vulguin, també els problemes. Com Internet multiplica les coses i també els errors, els pares i mestres poden ajudar als infants per comprendre les conseqüències de l’ús d’Internet.

El grup Xiula va cloure la jornada amb la cançó “Partycipem” creada a partir d’aportacions de nois i noies.