Cicle de l'Aigua

 

Les ciutats i els sistemes urbans intervenen d’una manera decisiva en el cicle natural de l’aigua, tant pel que fa a la demanda d'aigua potable com a l'abocament de les aigües residuals. La concentració de la població i d'un gran nombre d'activitats humanes en un àmbit territorial limitat generen una demanda que, en la majoria dels casos, supera els recursos disponibles als ecosistemes més propers, per la qual cosa cal anar a buscar-los a indrets més llunyans i construir infraestructures i xarxes de transport que permetin acumular volums suficients per garantir l'abastament i portar l'aigua fins a tots els centres de consum. L'estalvi i l'ús racional d'aquest recurs esdevenen clau per avançar cap a una nova cultura de l'aigua.

Saps que el programa Com Funciona Barcelona? ofereix moltes activitats sobre el cicle de l'aigua a la ciutat?

Saps què és l’APP de les fonts de Barcelona?

Saps que molts ajuntaments estan començant a aprovar reformes de les seves ordenances de sanejament en què prohibeixen llençar al vàter les tovalloletes humides?

Saps què és la remunicipalització de l’aigua?

Saps que per a fabricar una ampolla de 330 cl es necessiten 40 litres d’aigua? I que per una d’1 litre es fan servir 80 litres d’aigua? I 350 litres per una ampolla de 5 litres?