Construcció Sostenible

Barcelona és una ciutat mediterrània, compacta, complexa i densa. La col•laboració entre professionals de diversos sectors per desenvolupar la construcció sostenible encaminarà la renovació de la ciutat construïda cap a la regeneració energètica dels edificis i habitatges, permetent un ús més responsable dels recursos i optimitzant l'ús social i ambiental del territori.

Saps què volem dir quan parlem de bioconstrucció?

Saps què és un aljub?

Saps com es gestionen les runes i altres residus de la construcció?

Saps que al Punt Verd de Zona de la Vall d’Hebron hi tenen un servei de recepció de residus domèstics amb amiant?

Saps que hi ha entitats que ofereixen formacions i tallers relacionats amb la bioconstrucció?

Saps què és l’agenda de la construcció sostenible?

Saps què és la guia per a la construcció sostenible?

Saps que pots consultar els informes d’impacte ambiental?

Saps que hi ha ajudes a la rehabilitació d’edificis desplegades per l’Ajuntament de Barcelona?

Saps que als edificis, la llum i el vidre poden ser un perill per als ocells?

Saps què són les superilles?