Economia social

 

Economia Social, Tercer Sector o Tercer Sistema són termes que designen un sector empresarial emergent dins les societats modernes, protagonitzat per la societat civil i concebut per a garantir un benefici explícit per a les comunitats on s'ha desenvolupat. Aquest sector s'organitza en cooperatives, societats laborals, associacions, mutualitats i fundacions que disposen d'ètica social i afavoreixen el desenvolupament local a partir de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, la inserció de persones en risc d'exclusió social, la generació d'ocupació estable i de qualitat, la conciliació de la vida personal familiar i laboral i la sostenibilitat del territori.

Saps quines mesures i actuacions s’estan realitzant per a fomentar el desenvolupament rural?

Saps quins són els criteris de la RSC?

Saps quins materials formatius et pot oferir la banca ètica?

Saps què és la Xarxa d'Economia Solidària? Vols consultar els recursos que posa a l’abast de la ciutadania?

Saps què és el Cercacoop?

Saps què és la XaReC?

Saps que la nova llei de cooperatives vol incentivar-ne la creació?

Saps que l’Ajuntament de Barcelona està impulsant noves mesures per potenciar l’economia social?

Saps què és la XESB?

Saps què són els horts socials?