Educació, Comunicació i Participació Ambiental

Progressar en la cultura de la sostenibilitat de la ciutat és un repte per a la ciutadania, l'administració i els diversos sectors professionals. Alhora representa un compromís crític i ètic col·lectiu per assumir responsabilitats i adquirir valors i actituds de consens a escala local. Donar protagonisme a les persones per tal d'avançar en una reforma ambiental urbana passa per oferir-les un aprenentatge continu al llarg de la vida, estendre'ls el coneixement científic sobre temàtiques socioambientals i fer visible la seva capacitat d'incidència.

Saps que entre totes podem atrapar el Tigre?

Saps on pots trobar recursos d’educació ambiental?

Saps com fomenta la participació ciutadana l'Ajuntament?

Saps què són les aules ambientals?

Saps que el 26 de gener és el dia Mundial de l’Educació Ambiental?