Digues la teva sobre el Clima

Clima. Participa en l'elaboració del Pla Clima, instrument creat per impulsar les accions necessàries per fer front al canvi climàtic, a través de la plataforma Decidim.Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat l’elaboració del Pla Clima, un instrument que pretén aglutinar totes les accions (en curs i previstes) relacionades amb el canvi climàtic i que s’estructura en quatre grans eixos estratègics: mitigació, adaptació i resiliència, justícia climàtica i impuls a l’acció ciutadana.

La Fàbrica del Sol et convida a conèixer el nou procés participatiu de recollida de propostes de la ciutadania en relació al Canvi Climàtic, que s’incorporaran al Pla Clima.

Les ciutats són entorns especialment vulnerables als efectes del canvi climàtic, ja que concentren gran part de la població, i alhora generen una gran quantitat de gasos amb efecte d’hivernacle.

Moltes ciutats d’arreu d’Europa, Barcelona entre elles, ja s’han posat en marxa per mitigar aquests efectes i adaptar-se. El Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia és un primer pas que involucra les autoritats locals i la ciutadania a lluitar contra el canvi climàtic.

L’Ajuntament vol seguir implicant la ciutadania en la lluita comuna contra el canvi global i també en l’elaboració del Pla Clima. Així doncs, de juliol a desembre d’enguany es posa en marxa un procés de coproducció per recollir les aportacions de les persones que vulguin contribuir a aquest nou instrument estratègic.

Per a fer-ho possible disposeu de la plataforma online Decidim.Barcelona per apuntar-hi les vostres propostes: teniu temps de fer-ho des d’ara fins al 30 de setembre de 2017.

Per contextualitzar què està passant en relació al Canvi Climàtic i com es prepara Barcelona per fer-hi front, podeu visualitzar el vídeo seguint l’enllaç.

Les propostes que podeu fer al Pla Clima estan relacionades amb els quatre eixos estratègics del Pla:

  • La mitigació dels efectes del Canvi Climàtic incrementant les bones pràctiques ciutadanes que redueixen les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
  • L’adaptació i resiliència a les conseqüències del Canvi Climàtic que ja estem notant: increment de la temperatura mitjana conjuntament amb l’augment de la freqüència de les onades de calor i la creixent manca d’aigua.
  • La Justícia Climàtica per garantir els subministraments bàsics a tota la ciutadania i per coresponsabilitzar-nos sobre els efectes del Canvi Climàtic sobre tota la humanitat i tots els hàbitats naturals. I, per últim,
  • La implicació ciutadana per actuar contra el Canvi Climàtic, tant a través de les accions quotidianes com de projectes col·lectius.