SEMBRA NATURA. Sembra el terrat de flors

Des del Departament d'Educació Ambiental de l'Ajuntament de Barcelona, posem a disposició dels Districtes un nou recurs per tal que el pugueu oferir en el marc de la programació dels vostres equipaments. És tracta del nou programa de tallers de jardineria i horticultura sostenible "Sembra natura". S'intentarà augmentar el verd a la ciutat convidant a la ciutadania a fer el seu jardí i el seu hort amb el mínim impacte ambiental i ajustat als espais limitats dels que disposem a les llars en una gran ciutat.

Taller que mostra com sembrar flora autòctona i promoure la creació de cobertes verdes i terrats vius.

En el marc de promoure que la ciutadania aprofiti totes les oportunitats d’espai possibles per tal d’augmentar el verd urbà des de la jardineria sostenible, en aquest taller s’aporten idees per enverdir els terrats, ja sigui un terrat propi o compartit amb la comunitat de veïns i veïnes, etc.

Les plantes a treballar són flors autòctones, i la pràctica que es durà a terme és la sembra.

Dia i hora: 
A convenir
Preu: 
gratuït
Observacions: 

L'equipament ha d'aportar: pissarra, taules, cadires, projector (no imprescindible), ordinador (no imprescindible), WiFi (no imprescindible) i demanar a les persones participants que es recomana que portin guants de jardineria.

L’època recomanada per a dur a terme aquest taller és a la primavera, els mesos de març, abril i maig.

El taller es farà a l'espai de l'equipament sol·licitant o a una espai que proposi l'equipament.

L'organització del Sembra natura es reserva el dret d'anul·lar el taller si tres dies abans de la realització del mateix no hi ha un mínim de deu persones inscrites.

Durada: 1,5 h
Nombre màxim de participants: 25 (mínim 10)
Idioma: català

Cap reserva és vàlida sense la seva confirmació. El dia i l’hora s’assignen segons les demandes dels grups interessats, estrictament per ordre d’arribada. La reserva està sotmesa al calendari d’ocupació. Les anul·lacions s’han d’informar amb un mínim de 48 h d’antelació.

Les sol·licituds de reserva de tallers s'han de fer amb una previsió mínima d'un mes.

Recordeu llegir l'apartat d'horari, observacions i arxius relacionats abans de sol·licitar l'activitat.

Per a més informació sobre el programa Sembra natura podeu omplir el següent formulari.