Esteu aquí

Les Corts, barris inclusius

Les persones són membres de ple dret de les comunitats on resideixen, i per això tenen dret a rebre atenció respecte a les seves necessitats individuals i socials, i a la promoció d’un desenvolupament com a persones que els permeti relacionar-se amb el conjunt de la població.

En aquest sentit, el Districte de les Corts ha redactat la mesura de govern “Les Corts, un compromís vers la inclusió”, que té com a objectiu avançar en la inclusió d’aquestes persones.

En relació amb aquest reconeixement, el Districte de les Corts, en col·laboració amb altres entitats, institucions i empreses socials, realitza tot un seguit d’activitats i iniciatives. Ho podeu veure a l'espai 'Les Corts és... Inclusió'.