Esteu aquí

La Colònia Castells i les obres al carrer Danubi centren el Consell Plenari del districte

dijous, març 8, 2018 - 12:39

El primer plenari del 2018 al districte de les Corts se centra en el procés participatiu de la Colònia Castells i en el principi d’acord amb els propietaris del recinte fabril d'Amadeu Carné per a recuperar-lo com a zona verda i d’equipaments.

El Consell de Districte va iniciar amb l’informe de serveis socials de les Corts del 2017, on es va destacar l’increment de persones ateses i dels ajuts. Acte seguit, Agustí Colom va presentar l’Informe del regidor on exposava, en primer lloc, l’acord arribat amb el propietari dels terrenys del carrer Danubi que permet desencallar la situació i iniciar les accions per recuperar el recinte fabril. Colom va explicar, a continuació, el desenvolupament del procés participatiu per definir l’espai públic de la Colònia Castells, així com la situació judicial del sorteig dels pisos de reallotjament. A més, va informar del calendari de la construcció de l’escola Anglesola. Per a finalitzar la seva intervenció, Agustí Colom va fer menció a la importància del comerç de proximitat i el naixement de la nova associació de comerciants i empresaris El Cor de les Corts.

Part d’impuls i control

Dins l’espai de proposicions i declaracions de grup dels partits polítics, es van presentar sis proposicions:

D’una banda, el Grup Municipal Demòcrata (GMD) va fer la proposició per la creació d’una Comissió de mobilitat del districte amb el veïnat, el comerç i les forces polítiques, per tal de dinamitzar la participació en el futur Pla de Mobilitat de les Corts. La proposta es va aprovar amb els vots a favor de CUP, PSC, ERC, GMD i Cs, i l’abstenció del PP i BC.

Per la seva part, Ciutadans (Cs) sol·licitava adaptar totes les àrees de joc infantils dels parcs de les Corts per a les persones amb discapacitat. La proposta es va aprovar per unanimitat.

Acte seguit, el Partit Popular (PP) proposava adjudicar durant el 2018 la totalitat dels pisos de l’edifici de reallotjament B1 dels carrers Entença-Montnegre a les famílies afectades pel Pla urbanístic de la Colònia Castells amb dret a reallotjament. La proposta es va aprovar amb els vots a favor de PP, PSC, ERC, Cs i GMD, l’abstenció de la CUP i el vot en contra de BC.

Per part d’Esquerra Republicana per Catalunya (ERC) es va proposar la creació d’un grup de treball amb la participació de la comunitat educativa, per tal de consensuar la proposta d’adscripció de les escoles de primària i els instituts públics. La proposició es va aprovar per unanimitat.

El Partit Socialista de Catalunya (PSC) proposava refermar el compromís amb el model d’escoles bressol municipals, instant al govern a definir, abans de juliol de 2018, el projecte d’una escola bressol municipal a l’àmbit del PERI Danubi. La proposta es va aprovar per unanimitat.

Finalment, la CUP va proposar l’elaboració d’un estudi detallat de l’impacte de la contaminació atmosfèrica sobre els veïns i veïnes de les Corts. La proposició es va aprovar amb el suport de tots els grups llevat del PP, que es va abstenir.

Després de les proposicions va arribar el torn dels precs dels diferents grups polítics, així com el torn de preguntes i el seguiment de proposicions.

Declaracions institucionals

Es van presentar al Plenari, a més, dues declaracions institucionals. La primera sobre la commemoració de Pompeu Fabra, Montserrat Abelló i Manuel de Pedrolo, i una segona relativa al Dia Internacional de la Dona del 8 de març. Ambdues van ser recolzades per tots els partits a excepció de Ciutadans i Partit Popular.

Sessió integra en vídeo del Consell de Districte.