Òrgans de participació

Els Districtes són òrgans territorials encarregats de desconcentrar la gestió, descentralitzar i fomentar la participació ciutadana i aplicar una política municipal orientada a corregir els desequilibris i representar els interessos dels diferents barris i zones del municipi.

El Consell Ciutadà del Districte és el màxim òrgan consultiu i de participació ciutadana del Districte. L’Audiència Pública potencia la comunicació periòdica entre el Consell del Districte i la ciutadania, mentre que els consells sectorials i els consells de barri són òrgans de participació a través dels quals la institució fa el seguiment conjunt amb els representants veïnals dels afers quotidians. Els grups de treball, les comissions de seguiment i els consells d’equipament són altres vies de participació ciutadana.

Vegeu-ne informació més detallada en cadascun dels enllaços següents: