Esteu aquí

Comissió de Govern del Districte

La Comissió de Govern del Districte és l'òrgan executiu en el qual es derimeixen les proposicions i afers que s'han de debatre en el Consell del Districte. Està formada per: 

•    El/la regidor/a de districte
•    Els consellers i conselleres designats

Es reuneix una vegada al mes de manera ordinària.