Esteu aquí

Consell de Districte

És l’òrgan de representació i de participació col·lectiva del districte. La presidència recau en un regidor / regidora, nomenat per l’alcalde, i està constituït per consellers i conselleres en una representació proporcional als resultats electorals del territori que representa.

Els consellers i conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s´hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Les seves principals funcions són informar sobre proposicions, i també proposar plans i programes sobre temàtiques que afectin el territori. Aproven la distribució de la despesa assignada al Districte i el Pla d’Actuació Municipal de Districte (PAD).

El Consell del Districte de les Corts està format per: 
•    La presidència del Consell 
•    Quinze consellers i conselleres 
•    El/la regidor/a del Districte 
•    Els regidors i regidores adscrits 

El regidor/a de Districte i els regidors/es adscrits/es actuen amb veu i sense vot. També poden assistir-hi, amb veu i sense vot, el/la gerent del Districte o qualsevol altra persona quan sigui requerida per facilitar la presentació dels punts de l’ordre del dia. El/la cap de la Secretaria Jurídica del Districte actua de secretari/ària.

Es reuneix en sessió ordinària, oberta a tothom, cada dos mesos. El públic pot participar sobre els punts de l'ordre del dia, sempre que ho sol·liciti prèviament.

Membres

 • Agustí Colom Cabau

  Regidor del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Regidor d'Empresa i Turisme, Regidor de Comerç i Mercats, Regidor del Districte de Les Corts

  • Agenda
  • CV (PDF)
  • Sou

   La retribució anual és de 84.532 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

  Agustí Colom Cabau

  Regidor del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Regidor d'Empresa i Turisme, Regidor de Comerç i Mercats, Regidor del Districte de Les Corts

  • Agenda
  • CV (PDF)
  • Sou

   La retribució anual és de 84.532 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

  + -
 • Francisco Sierra

  Regidor President del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C's

  Regidor Portaveu adjunt del Grup Municipal de C's, Regidor titular de la Junta de Portaveus, President del Districte de les Corts

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

  Francisco Sierra

  Regidor President del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C's

  Regidor Portaveu adjunt del Grup Municipal de C's, Regidor titular de la Junta de Portaveus, President del Districte de les Corts

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

  + -
 • Sònia Recasens

  Regidora adscrita del grup municipal de Grup Municipal de Convergència i Unió - CiU

  Regidora Portaveu adjunta del Grup Municipal de CiU

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

  Sònia Recasens

  Regidora adscrita del grup municipal de Grup Municipal de Convergència i Unió - CiU

  Regidora Portaveu adjunta del Grup Municipal de CiU

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

  + -
 • Joan J. Puigcorbé

  Regidor adscrit del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Regidor del Consell Municipal

  Joan J. Puigcorbé

  Regidor adscrit del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Regidor del Consell Municipal

  + -
 • Antoni Coll Tort

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros.

  Antoni Coll Tort

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros.

  + -
 • Montserrat Ballarín

  Regidora adscrita del grup municipal de Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Regidora de Comerç i Mercats, Regidora del Districte de L'Eixample, Regidora. Portaveu adjunta del Grup Municipal PSC, Regidora adscrita al Districte de Les Corts, Presidenta del Districte de Sants-Montjuïc

  Montserrat Ballarín

  Regidora adscrita del grup municipal de Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Regidora de Comerç i Mercats, Regidora del Districte de L'Eixample, Regidora. Portaveu adjunta del Grup Municipal PSC, Regidora adscrita al Districte de Les Corts, Presidenta del Districte de Sants-Montjuïc

  + -
 • Alberto Fernández

  Regidor adscrit del grup municipal de Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya - PPC

  Regidor President del Grup Municipal del PP

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

  Alberto Fernández

  Regidor adscrit del grup municipal de Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya - PPC

  Regidor President del Grup Municipal del PP

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

  + -
 • Laura Cañadas

  Consellera portaveu del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Laura Cañadas

  Consellera portaveu del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Lídia Gàllego

  Consellera portaveu del grup municipal de Grup Municipal de Convergència i Unió - CiU

  Consellera del grup municipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  Lídia Gàllego

  Consellera portaveu del grup municipal de Grup Municipal de Convergència i Unió - CiU

  Consellera del grup municipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  + -
 • Rodolf Mancho

  Conseller del grup municipal de Grup Municipal de Convergència i Unió - CiU

  Conseller del grup municipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Rodolf Mancho

  Conseller del grup municipal de Grup Municipal de Convergència i Unió - CiU

  Conseller del grup municipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Èric Manzano

  Conseller del grup municipal de Grup Municipal de Convergència i Unió - CiU

  Conseller del grup municipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Èric Manzano

  Conseller del grup municipal de Grup Municipal de Convergència i Unió - CiU

  Conseller del grup municipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Matías Ramon

  Conseller del grup municipal de Grup Municipal de Convergència i Unió - CiU

  Conseller del grup muncipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Matías Ramon

  Conseller del grup municipal de Grup Municipal de Convergència i Unió - CiU

  Conseller del grup muncipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Cristian Sais

  Conseller del grup municipal de Grup Municipal de Convergència i Unió - CiU

  Conseller del grup municipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Cristian Sais

  Conseller del grup municipal de Grup Municipal de Convergència i Unió - CiU

  Conseller del grup municipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Àngels Ventura

  Vicepresidenta del grup municipal de Grup Municipal de Convergència i Unió - CiU

  Consellera del grup municipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  Àngels Ventura

  Vicepresidenta del grup municipal de Grup Municipal de Convergència i Unió - CiU

  Consellera del grup municipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  + -
 • Jesus Castell Devis

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C's

  Conseller del grup municipal C's

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Jesus Castell Devis

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C's

  Conseller del grup municipal C's

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Sonia Reina

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C's

  Consellera del grup municipal C's

  Sonia Reina

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C's

  Consellera del grup municipal C's

  + -
 • Jordi Castellana

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Conseller del grup municipal ERC-AM

  Jordi Castellana

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Conseller del grup municipal ERC-AM

  + -
 • Carlos Hornero

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Conseller del grup municipal PSC-CP

  Carlos Hornero

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Conseller del grup municipal PSC-CP

  + -
 • Míriam Casanova

  Consellera portaveu del grup municipal de Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya - PPC

  Consellera del grup municipal PP

  Míriam Casanova

  Consellera portaveu del grup municipal de Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya - PPC

  Consellera del grup municipal PP

  + -
 • Xavier Cañigueral

  Conseller del grup municipal de Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya - PPC

  Conseller del grup muncipal PP

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Xavier Cañigueral

  Conseller del grup municipal de Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya - PPC

  Conseller del grup muncipal PP

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Marc Faustino

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular Capgirem Barcelona- Poble Actiu - CUP-PA

  Conseller del grup municipal CUP-PA

  • CV (PDF)
  • Sou

   La retribució anual és de 32.040 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de la CUP Capgirem Barcelona, percebrà ingressos nets mensuals del 75% de 2,5 vegades el salari mínim interprofessional, en 14 pagues.

  Marc Faustino

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular Capgirem Barcelona- Poble Actiu - CUP-PA

  Conseller del grup municipal CUP-PA

  • CV (PDF)
  • Sou

   La retribució anual és de 32.040 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de la CUP Capgirem Barcelona, percebrà ingressos nets mensuals del 75% de 2,5 vegades el salari mínim interprofessional, en 14 pagues.

  + -