El treball cooperatiu té com a objectiu elaborar l’anomenat document d’estratègies d’actuació o DEA, compost per diversos plans de gestió i dinamització i per un avantprojecte d’urbanització.

Concretament, el DEA està format pels plans i avantprojecte següents:

  • Pla de gestió d’espais de gran afluència
  • Pla de dinamització comunitària i activació d’usos temporals
  • Pla de gestió cultural i d'equipaments
  • Avantprojecte d’urbanització de la Rambla i el seu entorn

Per arribar al DEA, el procés de treball cooperatiu consta de tres fases principals: una fase prèvia que conforma els grups cooperatius ciutadans (GCC) i presenta una primera visió compartida sobre la Rambla; i dues fases més, una de diagnosi participativa i una altra de coproducció de propostes.

Les fases de diagnosi participativa i coproducció de propostes combinen accions de treball cooperatiu restringides als GCC, com són els seminaris o reunions de treball, amb presentacions o tallers oberts a totes les persones interessades.

Cadascuna d’aquestes fases té, a més, unes fites de control dels avanços que assoleix, i presenta en aquestes fites un document que porta el nom d'espais característics del passeig: Canaletes, Miró i Principal.

Fase 0, o fase prèvia (del 27.11.2017 al 9.1.2018)

En aquesta fase es fa la presentació del procés, amb l'objectiu de conformar els quatre grups cooperatius ciutadans (GCC) i compartir una primera visió sobre la Rambla, a més de preparar tot el que sigui necessari per iniciar el procés cooperatiu.

Fase 1, o diagnosi participativa (del 16.1.2017 al 22.3.2018)

S’inicia amb la presentació del Document Canaletes (o document base), i té com a objectiu definir els elements bàsics de la diagnosi participativa sobre la situació actual de les Rambles, les seves problemàtiques, necessitats i oportunitats. S'hi duen a terme dos seminaris i dos tallers oberts.

La fita i l'objectiu d’aquesta fase és redactar el Document Miró (o document de criteris i objectius).

Fase 2, o coproducció de propostes (del 28.3.2017 al 17.5.2018)

En aquesta fase es defineix, a partir dels resultats de les fases anteriors, les línies de treball que guiaran les estratègies per millorar les Rambles. Es treballa, també, amb els grups cooperatius ciutadans en seminaris i en tallers de convocatòria oberta. La fita i l'objectiu d’aquesta fase és obtenir el Document Principal, que és el prelliurament del document final (DEA).