Òrgans de govern

CONSELL RECTOR

Assumeix el govern i la gestió superior de l'Institut

Presidenta

Ima. Sra. Montserrat Ballarín
 

Vicepresident

Im. Sr. Agustí Colom

Membres representants de l'Ajuntament

Im. Sr. Raimond Blasi

Ima. Sra. Carina Mejías

Ima. Sra. Trini Capdevila

Im. Sr. Xavier Mulleras

Ima. Sra. Maria Rovira

Sra. Mercè García del Estal

Sr. Salvador Illa

Sr. Jordi Via

Sr. Miquel Miró

Membres representants d'organitzacions de Paradistes

Sr. Alejandro Goñi

Sr. Faustino Mora

Sr. Joan Estapé

Sr. Artur Àngel Góngora

Sr. Frederic Olivella

Membres representants de consumidors i sindicats

Sr. Salvador Domínguez

Sr. Lluís Orri

Membres convidats

Sr. Toni Díaz

Sr. Bernat Morales

Gerent

Sr. Màxim López i Manresa

Interventor

Sr. Antonio Muñoz i Juncosa

Secretari

Sr. Manel Armengol i Jornet

DEPARTAMENTS ADMINISTRATIUS

Serveis Tècnics

Joan Manel Llopis

Administració General

Francisco Collados i Collados  

Mercats i Projectes Estratègics

Pere Xavier Sirvent i Mir

Jurídic

Manel Armengol i Jornet

Mercats

Genís Arnàs i Pàez

Innovació, Comunicació i Projectes Estratègics

Òscar Martín i Pérez