Remodelacions

Una de les tasques primordials que porta a terme l'IMMB des de la seva creació és la que té a veure amb el procés de modernització i remodelació dels mercats, originat en la política municipal d'impuls al comerç de proximitat.

Aquest procés, que passa pel consens i la participació activa dels comerciants de cadascun dels mercats, té el seu punt de partida en l'anàlisi de l'evolució del comerç i com adequar-hi els mercats per fer-los comercialment competitius i donar resposta a les demandes de la ciutadania.

La modernització d'un mercat passa per adaptar l'oferta comercial i les infrastructures i serveis a la demanda i és fruit d'estudis comercials i socials realitzats a les àrees de influència de cada mercat.

Es desenvolupa d'acord amb el que s'anomena "model Barcelona de remodelació" i preveu diferents nivells d'intervenció:

  • recuperació del valor arquitectònic de l'edifici i els elements artístics.
  • redefinició del mix comercial, adaptant-lo al que és sostenible comercialment i introduint nous operadors per completar la seva oferta.
  • soterrament de la logística del mercat i creació de pàrkings i molls de descàrrega allà on es possible.
  • recollida selectiva de la brossa i compromís ambiental.
  • promoció dels mercats mitjançant campanyes de comunicació i de promoció comercial i l'edició de mitjans de comunicació propis.

Seguint aquest model d'actuació, en els darrers anys l'IMMB ha modernitzat 19 mercats de la xarxa de 39 amb què compta Barcelona i s'ha modificat el paisatge i els usos dels mercats barcelonins amb la incorporació de supermercats, serveis, etc. També s'han inaugurat dos mercats de nova creació -Fort Pienc i Marina- i s'ha començat a aplicar el "model Barcelona de remodelació" en alguns dels mercats no alimentaris més emblemàtics de la ciutat, com ara els Encants Vells-Fira de Bellcaire.

Mercats en remodelació:

Mercat de la Vall d'Hebron

Mercat de l'Abaceria Central

Mercat de Sant Andreu

Mercat del Bon Pastor

Mercat de Sant Antoni

Mercats remodelats:

Encants Barcelona - Fira de Bellcaire

Mercat de la Barceloneta

Mercat del Clot

Mercat de la Concepció

Mercat del Guinardó

Mercat de la Guineueta

Mercat de la Llibertat

Mercat de les Corts

Mercat del Ninot

Mercat del Poblenou

Mercat de Provençals

Mercat de Sant Martí

Mercat de Santa Caterina

Mercat de Sants

Mercat de Sarrià

Mercat de Fort Pienc

Mercat de la Marina