Subhastes

Aquesta secció us informa de les subhastes que es convoquen per a l’obtenció de les autoritzacions d’ús de parades, magatzems i d’altres espais de domini públic dels mercats municipals de la ciutat de Barcelona.

  • Concurs per a l'adjudicació de l'autorització d'ús dels llocs de venda i magatzems de diversos mercats municipals de Barcelona.
  • Expedient Núm.: 1004/18
  • Data límit de presentació d'ofertes: 10 de setembre de 2018