Subhastes

Aquesta secció us informa de les subhastes que es convoquen per a l’obtenció de les autoritzacions d’ús de parades, magatzems i d’altres espais de domini públic dels mercats municipals de la ciutat de Barcelona.

  • Subhasta per a l'adjudicació de l'autoritzacio d'ús del lloc de venda en règim d'autoservei del Mercat municipal de Núria. 
  • Expedient Núm.: 216/19
  • Data límit de presentació d'ofertes:  Serà de 45 (QUARANTA-CINC) dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP Barcelona i s’acabarà a les 14 hores del darrer dia hàbil.