Subhastes

Aquesta secció us informa de les subhastes que es convoquen per a l’obtenció de les autoritzacions d’ús de parades, magatzems i d’altres espais de domini públic dels mercats municipals de la ciutat de Barcelona.

  • Subhasta per a l'adjudicació de les autoritzacions d'ús de llocs de venda i dipòsits-magatzems dels mercats municipals de Barcelona.
  • Expedient Núm.: 1349/17
  • Data límit de presentació d'ofertes: 20 de Novembre 2017