Subhastes

Aquesta secció us informa de les subhastes que es convoquen per a l’obtenció de les autoritzacions d’ús de parades, magatzems i d’altres espais de domini públic dels mercats municipals de la ciutat de Barcelona.

  • Subhasta per a l'adjudicació de l'autoritzacio d'ús del lloc de venda en règim d'autoservei del Mercat municipal del Bon Pastor. 
  • Expedient Núm.: 1694/18
  • Data límit de presentació d'ofertes: 21 de gener de 2019