Subhastes

Aquesta secció us informa de les subhastes que es convoquen per a l’obtenció de les autoritzacions d’ús de parades, magatzems i d’altres espais de domini públic dels mercats municipals de la ciutat de Barcelona.

  • Concurs per a l'adjudicació de l' autorització d'ús d'un lloc de venda en règim d'autoservei situat al mercat municipal de Sant Martí.
  • Expedient Núm.: 365/18
  • Data límit de presentació d'ofertes: 17 d'abril de 2018