Subhastes

Aquesta secció us informa de les subhastes que es convoquen per a l’obtenció de les autoritzacions d’ús de parades, magatzems i d’altres espais de domini públic dels mercats municipals de la ciutat de Barcelona.

  • Subhasta per a l'adjudicació de les autoritzacions d'ús dels llocs de venda de diversos mercats municipals de Barcelona. 
  • Expedient Núm.: 1193/18
  • Data límit de presentació d'ofertes: 5 de novembre de 2018