Mercat de Ciutat Meridiana

Després de 33 anys donant proveïment al barri, al 2001, es va realitzar la remodelació total per adaptar les instal·lacions i serveis a les necessitats de la clientela.

Una intervenció que li ha conferit el modern aspecte actual, molt dinàmic, propi dels mercats del segle XXI. Amb la remodelació es va apostar per un mercat competitiu, adaptat a les noves demandes del barri, afegint a la oferta tradicional, un autoservei i noves tecnologies.

Mercat Ciutat Meridiana després remodelació
Enllaços relacionats: