Subvencions

Aquesta secció us informa de les convocatòries de subvencions de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona i de les seves bases particulars reguladores.

*En data 12/4/2018 s’ha modificat el document 1 de sol·licitud.