El Mercat de la Vall d'Hebron-Teixonera tanca durant l'agost per obres de remodelació

El Mercat de la Vall d'Hebron-Teixonera romandrà tancat del 29 de juliol al 5 de setembre per poder realitzar-hi les obres d'adequació i remodelació interiors que seran incompatibles amb la seva activitat habitual.

El Mercat de la Vall d’Hebron-Teixonera (passeig de la Vall d’Hebron, 130, districte d’Horta-Guinardó) romandrà tancat del 29 de juliol al 5 de setembre per poder realitzar-hi les obres d’adequació i remodelació interiors que es van iniciar el mes de febrer i que en aquest període seran incompatibles amb la seva activitat habitual. Concretament, s’hi enderrocarà el lucernari i s’executarà la nova estructura de cobriment, per tal d’habilitar l’espai de la coberta on s’implantarà l’hort urbà.

A més, també es faran els treballs de reforç de l’estructura de l’edifici i s’hi farà una nova disposició de rampes que permeti endreçar la circulació i anul·lar les interferències de vianants i vehicles que actualment hi ha a l’entorn del mercat. Les obres es completaran amb l’enderroc de l’altell d’oficines i l’aula de cuina, la renovació de les escomeses de parades i l’actualització de les instal·lacions dels magatzems.

El projecte del Mercat de Vall d’Hebron-Teixonera suposarà una inversió de 10 milions d’euros. La remodelació del mercat contempla l’ampliació de volum de l’edifici per la part posterior –passant dels 9.150 m2 actuals a 11.342- i una remodelació de les plantes baixa, soterrani 1 i de la coberta, amb la incorporació d’un autoservei i la remodelació de les façanes; a més de la utilització de la coberta com a hort urbà.

La previsió és que les actuacions tinguin una durada d’uns 18 mesos, que deixaran un mercat format per 5 plantes: planta baixa, altell i tres plantes soterrànies amb la següent distribució:

Planta baixa: comptarà amb l’espai de venda del Mercat, un autoservei i zones destinades a gestió.
Planta altell: amb espais d’oficines i instal·lacions del mercat.
Planta soterrani -1: espais de logística del mercat i de l’autoservei.
Planta soterrani -2: destinat a aparcament.
Planta soterrani -3: destinat a aparcament, magatzem i instal·lacions.

El disseny de l’edifici es fonamenta en la reestructuració del mix comercial i la introducció d’un autoservei; la reordenació dels accessos i la millora de les comunicacions amb l’entorn pròxim i amb la Teixonera; la renovació i condicionament de les instal·lacions i millora del comportament energètic de l’edifici; l’actualització i tractament de l’envoltant de l’edifici i de la seva interpretació com a equipament públic i la utilització de la coberta com a hort urbà dins del procés de renaturalització de la ciutat.

En el marc d’aquest projecte de millora, i de manera paral·lela, també es durà a terme el canvi de nom del Mercat, que passarà de dir-se Mercat del Vall d’Hebron a Mercat de Vall d’Hebron-Teixonera, en reconeixement al barri que acull físicament aquest equipament.