Els barcelonins valoren amb un notable els mercats de Barcelona per desè any consecutiu

Els mercats de la ciutat són puntuats amb un 7,5 sobre 10, la mateixa nota que el 2016. Les Biblioteques públiques, els Centres Cívics, el tram, les activitats culturals, les festes populars són els altres serveis municipals més ben valorats.

Els mercats de Barcelona han estat valorats de forma molt positiva pels barcelonins, obtenint un notable (7,5), per 10è any consecutiu. Així figura a la nova Enquesta de Serveis Municipals que ha fet pública l’Ajuntament de Barcelona els darrers dies.

Les Biblioteques públiques, els Centres Cívics, el tram, les activitats culturals, les festes populars i els mercats, són els serveis més ben puntuats a l’enquesta realitzada pel departament d’Estudis d’Opinió entre els mesos d’abril i juny de 2017.

Pel que fa a la percepció d’evolució entre la ciutadania, els resultats també han estat positius. Un 40,5% dels participants de l’enquesta consideren que els serveis dels mercats de Barcelona han millorat; un 35,5% pensen que el servei continua igual i només un 9,4% considera que el servei ha empitjorat. Un 68,5% dels enquestats –d’un total de 6000 barcelonins– afirma que utilitza de forma habitual els mercats de la ciutat.

Resultats positius per a Barcelona

Els enquestats puntuen amb un 7,8 sobre 10 la ciutat de Barcelona, una dècima per sota respecte el 2016 (7,9). Pel que fa a les preocupacions dels ciutadans, continuen encapçalant la llista el turisme, que assoleix cims històrics (15,6%), i l’atur/situació laboral, que perd una mica de pes en l’enquesta (8,6%). L’accés a l’habitatge i el preu del lloguer augmenten vertiginosament respecte l’enquesta de l’any anterior.