Els Mercats expliquen els programes educatius en el Dia Internacional de la Ciutat Educadora

En el marc del dia internacional de la ciutat educadora l’Institut Municipal de Mercats va presentar el projecte “Menja sa, menja de mercat” dins la Taula tècnica Barcelona Ciutat Educadora.

En el marc del dia internacional de la ciutat educadora l’Institut Municipal de Mercats ha presentat el projecte “Menja sa, menja de mercat” dins la Taula tècnica Barcelona Ciutat Educadora. Aquest projecte ha estat una de les quatre experiències de la jornada que s’han explicat com a exemple pràctic dins els projectes educatius de la ciutat. La jornada ha tingut lloc al Recinte Modernista de l’antic hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

Aquest programa educatiu s’adreça als cicles d’infantil, i des d’aquest passat curs inclou els nens i nenes de P4 i P5, i als estudiants de primària i d’ESO. Sota el títol “Menja sa, menja de mercat” el projecte vol apropar als infants i als joves el mercat com a centre de referència del barri, on es poden trobar aliments frescos, de temporada i de proximitat i alhora fer una compra sostenible i respectuosa amb el medi ambient. A més, totes les visites als mercats que es proposen al programa, sobretot pel que fa a les dels més petits, es fan al mercat dels seus barris perquè sigui una manera de conèixer l’entorn i familiaritzar-se amb els venedors i venedores. La metodologia emprada parteix dels interessos dels infants i es basa en les dinàmiques learning by doing i joc que són participatius per a l’alumnat.

El programa educatiu dóna les eines necessàries als mestres perquè puguin treballar els diferents aspectes a les aules abans de fer la visita al mercat corresponent. Un cop arriben als mercats, els alumnes són rebuts per la direcció de l’equipament i són els educadors qui fan el recorregut seguint el dossier de treball.

Un cop s’acaba la visita al mercat, els coneixements adquirits es tracten a l’aula de nou on es fa un treball de síntesi. Els materials i els temes a tractar estan adaptats als diferents cursos escolars, de manera que es puguin tractar des dels aspectes més bàsics de coneixement de l’entorn i els aliments a temes més complexos com pot ser aprendre a portar un negoci.

Aquest programa educatiu compta amb el suport de la Fundació Futbol Club Barcelona i l’empresa Marinva Serveis i Projectes és qui s’encarrega de desenvolupar els programes d’activitats i gestiona les visites als mercats. Les escoles interessades en participar-hi, només s’han d’apuntar al web www.menjodemercat.cat.