Els mercats i comerços de proximitat de Barcelona posen en marxa una targeta de fidelització de clients

La targeta començarà a funcionar a la tardor a l’Eixample i s’ampliarà a altres districtes, a mesura que les associacions de comerciants decideixin afegir-s’hi.

Els mercats municipals de Barcelona i els comerços de proximitat dels diferents eixos comercials comptaran per primera vegada amb una targeta unificada de fidelització de clients que es podrà fer servir en tots els establiments de la ciutat que estiguin associats als eixos comercials i als mercats. El sistema de fidelització es podrà fer servir a través d’una targeta física o una de virtual al telèfon i també a través d’un identificador digital, un codi que tindrà cada usuari.

El sistema tindrà el nom de Viba.Barcelona, basat en el concepte “Viu a Barcelona, viu al barri” i començarà a funcionar a la tardor d’aquest any al districte de l’Eixample en una primera fase. En el cas dels mercats doncs, començarà a funcionar al del Ninot i al de Sant Antoni. Posteriorment s’anirà ampliant a altres districtes de la ciutat, a mesura que les entitats comercials i de paradistes dels mercats es vagin afegint al sistema.

La targeta de fidelització del comerç de Barcelona es podrà posar en marxa, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona,  gràcies a l’acord entre la Fundació Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, la Federació de Gremis Detallistes de Productes Alimenticis i Associacions de Concessionaris de Mercats de Catalunya (FEGRAM), l’Associació de Mercats de Catalunya (AMC), PIMEC Comerç, i la regidoria de Turisme, Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona.

La primera experiència és possible per la col·laboració entre Sant Antoni Comerç, Cor Eixample, Eix Sagrada Família, Encants Nous Eix Comercial, Eix Fort Pienc (que formen la plataforma de col·laboració Compra Eixample, amb 850 socis), el Mercat de Sant Antoni i el Mercat del Ninot, que han constituït l’associació Fidelitza Barcelona, a la que s’hi aniran afegint els eixos i mercats a mesura que comencin a utilitzar el sistema.

A partir de febrer de 2019, s’anirà ampliant a altres districtes de la ciutat, d’acord amb la voluntat de les associacions de comerciants de cada territori i amb l’impuls de l’ajuntament.

Beneficis de la targeta

El sistema de fidelització de Viba.Barcelona oferirà diferents avantatges als clients, inicialment es proporcionarà una gratificació per les compres realitzades als establiments adherits i posteriorment s’inclouran altres avantatges com ofertes, sortejos, promocions i altres beneficis addicionals.

Els comerços participants hauran d’oferir una gratificació mínima d’1% de la compra que faci al client. A partir d’aquest mínim, cada associació de comerciants podrà plantejar altres tipus d’ofertes o percentatges de gratificació més alts. L’usuari de la targeta podrà bescanviar els punts i descomptes acumulats a partir de la següent compra, en un inici en el mateix establiment.

També l’Ajuntament de Barcelona oferirà als usuaris de la targeta gaudir d’ofertes especials de l’Institut de Cultura de Barcelona, de l’Institut Barcelona Esports i de Barcelona Serveis Municipals (B:SM). Les propostes concretes que oferiran aquests organismes es coneixeran a partir del setembre.

Mecanisme de funcionament

Un web i una app seran les eines per poder accedir al sistema de fidelització Viba.Barcelona. Els comerços hi tindran accés per tal de poder aplicar les ofertes corresponents, i els clients hi podran comprovar els punts amb què compten i les ofertes que tenen disponibles. L’Ajuntament serà el titular de la marca global Viba, així com del domini Viba.Barcelona, que està registrada  i se’n cedirà l’ús a l’associació Fidelitza Barcelona.

El registre al sistema de fidelització es farà, com en altres sistemes similars, per tres vies. El podrà fer el propi usuari a través del web o a través de l’app, on se li assignarà una targeta virtual i un codi associat, i també es podrà fer a les botigues i parades de mercat on compri el client, on se li facilitarà una targeta física i un codi associat.

A l’hora d’aplicar les ofertes i els punts acumulats, la identificació de l’usuari es podrà fer indistintament amb el codi de barres de la targeta, amb el document d’identitat del client, amb el número de telèfon o amb el seu nom i cognom.

Fruit d’una estratègia per avançar en la digitalització del comerç

El sistema de fidelització del comerç de proximitat s’inscriu en el marc de la Mesura de Govern l’Estratègia de Reforç i Projecció del Comerç de Barcelona 2017-2019 i el Pla Estratègic de Mercats 2015-2025. La mesura inclou entre les seves línies estratègiques, preservar i enfortir el model de comerç de proximitat de Barcelona i la millora de la seva competitivitat, la innovació i la transformació digital.