Els mercats, punts de conscienciació del reciclatge d'aparells elèctrics i electrònics

A finals d'aquest mes de gener, la campanya "Com més punts de recollida, més aparells reciclats" arriba als mercats del Ninot i dels Encants.

El 28 i 30 de gener el Mercat dels Encants-Fira Bellcaire i el Mercat del Ninot respectivament, seran punts de conscienciació del reciclatge d’aparells elèctrics o electrònics. La campanya “Com més punts de recollida, més aparells reciclats” estarà present a ambdós mercats on informadors conscienciaran a la ciutadania sobre la importància de reciclar aquest tipus d’aparells retornant-los a botigues d’electrodomèstics que comptin amb el distintiu des d’on es faran arribar a la planta de reciclatge.

Els RAEE (residus d’aparells elèctrics i electrònics) també es poden reciclar a través dels diferents sistemes de recollida municipal, com ara les deixalleries, recollida de voluminosos, sistemes porta a porta, etc.

Es tracta d’una iniciativa promoguda per la Generalitat de Catalunya i la Fundació ECOLEC que es durà a terme en diferents punts del territori a través d’un informador que farà un joc interactiu on els participants podran guanyar un val de compra en aparells nous.

La importància de reciclar aparells elèctrics i electrònics

Els aparells elèctrics i electrònics poden contenir components perillosos que, si no arriben al destí correcte pel seu tractament, poden perjudicar el medi ambient i les persones, especialment els que els manupulin sense la protecció correcta. A més, els RAEE (residus d’aparells elèctrics i electrònics) contenen components fets amb materials molt valuosos, però cada cop més escassos a la natura, que hem de recuperar.