Els nous agents cívics de la Boqueria vetllen perquè visitants i clients convisquin amb més comoditat

El Mercat de la Boqueria compta amb agents cívics destinats a informar, sensibilitzar i promoure actituds cíviques per tal de fomentar la convivència i el respecte en el recinte

El Mercat de la Boqueria compta amb agents cívics destinats a informar, sensibilitzar i promoure actituds per fomentar la convivència i respecte entre els visitants i els comerciants. Els agents informen sobre la normativa actual del mercat als visitants i vetllen perquè els clients puguin fer la compra habitual amb més comoditat.

Els agents, en servei tots els divendres i dissabtes fins l’octubre, realitzen accions de divulgació de conductes cíviques, controlen el nombre de visitants i que no es desenvolupin activitats contràries a la normativa.

Concretament, aquests professionals s’encarreguen de facilitar la informació sobre el Mercat de la Boqueria que puguin demanar els usuaris, evitar que les aglomeracions obstrueixin passadissos i que impedeixin la normal circulació de les persones pels espais comuns del mercat. A més, estan per evitar l’aglomeració de persones davant de les parades, la manipulació dels aliments exposats a la venda per perdre’n fotografies, minimitzar el soroll provocat pels grups que visiten les instal·lacions i reconduir les persones assegudes al terra que s’aturen per menjar en espais no destinats a aquest ús.

Per realitzar aquestes tasques s’han seleccionat professionals amb coneixements d’idiomes i que han rebut formació sobre medicació, ordenances, interculturalitat, assertivitat i sobre aquest mercat en concret. Els agents cívics recolliran les incidències en una aplicació.

 

S’incrementa la vigilància

Paral·lelament i fins a finals d’octubre s’ha ampliat l’horari del servei de vigilància del mercat i s’han incorporat noves càmeres en la zona de tancament del mercat que dóna a la plaça de la Gardunya. Aquest increment en la seguretat té com a principal objectiu garantir que no accedeixin al recinte grups de més de 15 persones els divendres i dissabtes.

 

Alliberament d’espai

Per fer més còmoda la compra per part dels clients habituals de la Boqueria, s’està alliberant l’espai en cada un dels quatre quadrants en que es divideix el mercat. Així s’han rescatat i traslladat parades de manera que s’han eixamplat els espais de pas.

Fins a la data actual l’Ajuntament de Barcelona ha recuperat llicències d’un total de 24 negocis i s’han traslladat 19 negocis del total de 225 que n’hi ha a la Boqueria. Aquestes mesures, juntament amb les que es faran properament, permetran que a curt termini tres illes es puguin alliberar per esponjar els passadissos.

 

Els venedors impulsen les bones conductes

Els comerciants i el propi mercat també contribueixen a fer difusió de les bones pràctiques a La Boqueria. Recentment s’ha posat en marxa una campanya en quatre idiomes (català, castellà i anglès) a través dels canals digitals del mercat -xarxes socials i web-, fulletons disponibles al Punt d’Informació i missatges a les pantalles que hi ha a les instal·lacions on s’explica quines són les actituds més adients dins La Boqueria.

Així, es fa referència a no entrar amb gossos al mercat, no fumar-hi, no tocar el producte i no fer servir trípode. Tot plegat s’acompanya d’un missatge general que vol evitar aglomeracions, fer la compra amb sentit comú i col·laborar amb la neteja del mercat.

El Mercat de La Boqueria, com a espai públic, està obert a tothom, i amb la campanya engegada pels propis venedors i venedores i l’Institut Municipal de Mercats es treballa perquè els comportaments que generen molèsties es minimitzin.

 

Mesura de Govern del Mercat de la Boqueria

Totes aquestes accions estan incloses en la Mesura de Govern del Mercat de la Boqueria presentada a la Comissió d’Economia i Hisenda el passat 14 de febrer. La mesura té com a objectiu recuperar el mercat pel veïnat i per la ciutat, promoure la venda tradicional i corregir les disfuncions que es deriven de l’excés de visitants que accedeixen per motius lúdics.