La seu de l’IMMB es trasllada al districte de Sant Andreu

Les noves oficines estaran situades al carrer Gran de Sant Andreu, 200.

La seu de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) s’ha traslladat al districte de Sant Andreu, concretament al carrer Gran de Sant Andreu, número 200. Anteriorment les oficines centrals de l’IMMB eren a l’avinguda d’Icària, 145.

Història de l’edifici

El carrer Gran de Sant Andreu – on es troba la nova seu – era una via de comunicació de la Via Augusta per arribar a Barcino des del Vallès durant l’època romana. Aquest traçat es consolidà progressivament, esdevenint camí reial durant l’època medieval i carrer major del poble incipient de Sant Andreu de Palomar a partir del segle XVIII.

L’any 1853 es compren els terrenys inicials de la finca actual del recinte de Fabra i Coats, que s’aniran ampliant posteriorment amb la compra d’altres finques. La història de l’edifici ha anat estretament lligada a la producció tèxtil: va ser en aquest moment quan s’hi va implantar la primera fàbrica de teixits de la finca coneguda com “Ca l’Alsina” i posteriorment com a nau nº2.

Més endavant, entre 1894 i 1903, es va construir la primera etapa d’una segona nau al centre de la finca, que serà denominada com a nau nº1 – també destinada a la producció tèxtil – . Va ser al 1903 quan es va constituir Filatures Fabra i Coats “La Manufacturera”.

Després de diverses obres d’ampliació a les naus ja prèviament existents, entre 1913 i 1914 es projecta i construeix la nau amb front al carrer Gran de Sant Andreu, coneguda com a nau nº 3. L’arquitecte Melcior Vinyals va ser l’encarregat de la major part de projectes documentats de la fàbrica des de 1910 fins a mitjans de 1925, juntament amb el seu germà – també arquitecte – Salvador Vinyals.

Des de l’any 1985, a l’extrem oest d’aquesta nau nº 3 es va allotjar la delegació d’Hisenda de l’Estat. L’Ajuntament va anar adquirint del 2005 al 2016 tot el recinte de la Fabra i Coats. El 2016 va allotjar la nova seu de l’IMMB  a la nau nº3.

Projecte de remodelació

El projecte de remodelació de la nova seu de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona – que ha estat a càrrec de l’arquitecte Jordi Morros i l’arquitecte tècnic Eduard Pérez – pretén preservar el caire singular de l’edifici existent, integrat dins el conjunt patrimonial del recinte de l’antiga fàbrica Fabra i Coats, i afavorir que el seu desenvolupament provoqui una millora de les condicions ambientals en l’entorn.

Arquitectònicament ens trobem davant d’un edifici de configuració fabril, tant en les dimensions dels espais, com en la composició de l’estructura i dels paraments principals de les façanes. Per això una de les premisses inicials és conservar-ne els elements portadors de valors patrimonials.