L'AMCB recupera una exposició sobre els mercats en format virtual

La mostra explora el paper dels mercats en la configuració de la ciutat dels nostres dies.

L’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB), ha recuperat l’exposició “Mercats, constructors de la Barcelona contemporània” en format virtual. La mostra ja havia estat present de forma física i itinerant entre l’any 2015 i 2016 a diversos mercats de la ciutat: Santa Caterina, el Clot, Concepció, el Guinardó, Les Corts, el Ninot, Sagrada Família i Sants.

La mostra explora, a través d’una vuitantena de documents, el paper dels mercats en la configuració de la ciutat dels nostres dies. Des del 1830, que es va projectar el Mercat de Santa Caterina, fins al 1991 que es va crear l’IMMB. L’exposició se centra en diversos eixos com el paper dels mercats en la gestió urbanística de l’espai i la renovació arquitectònica del paisatge urbà, la seva funció dins la maquinària de proveïment de la ciutat, i el reflex que moments puntuals de la història barcelonina han tingut en la vida dins del mercat.

Organitzada en col·laboració entre l’AMCB i l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB), també vol mostrar la varietat de documentació generada a l’entorn dels mercats, tot aprofitant els diversos traspassos documentals que l’IMMB va fer a l’arxiu.

Quatre eixos temàtics

  • Els mercats fan ciutat: Barcelona, seguint el model francès de mercat central i mercats de barri, ha procurat al llarg del temps, fer servir els mercats com a eines de reequilibri urbà. Així, tots els grans barris barcelonins tenen un mercat que els estructura. El mercats «fan ciutat».
  • Vetllant per la salut de la ciutat: L’atenció de l’autoritat municipal sobre els mercats tenia un dels seus punts forts en el control del proveïment de la ciutat.
  • Ordre en el caos: Analitza els objectius tècnics perseguits en la construcció dels mercats per facilitar els quatre pilars fonamentals: circulació, il·luminació, ventilació i higiene.
  • Torna al Born: A més de la seva provada capacitat d’atracció de compradors i d’establiment de negocis als seus voltants, els mercats han funcionat com a centres de sociabilitat basats en el veïnatge i el parentesc i amb un fort component territorial.