Més de 2,2 milions de ciutadans i ciutadanes han accedit al Mercat de Sant Antoni en tres mesos de funcionament

En paral·lel, s’està fent el desmuntatge de les carpes provisionals que van allotjar els mercats durant els 9 anys d’obres.

Un total de 2.278.000 ciutadans i ciutadanes han accedit al Mercat de Sant Antoni en els tres primers mesos de funcionament. La xifra s’ha obtingut a partir de les entrades a l’edifici històric al llarg de tots els dies de la setmana, de dilluns a diumenge.

L’entrada en funcionament de l’edifici d’Antoni Rovira i Trias completament rehabilitat va suposar una espectacular entrada de clients i visitants. El primer dia d’obertura, dimecres 23 de maig, va rebre més de 81.746 visites mentre que el primer dissabte d’obertura, el 26 de maig, la xifra va pujar a 107.102 visites. Des de llavors, el nombre de visites s’ha anat regularitzant fins a estabilitzar-se prop dels 20.000 visitants diaris de dilluns a divendres, al voltant de 30.000 els dissabtes i al voltant dels 15.000 els diumenges.

Desmuntatge de carpes dels mercats provisionals

En paral·lel, s’han començat a desmuntar les carpes provisionals que van servir per allotjar els tres mercats durant els 9 anys que van durar les obres.

Des del 12 d’agost, s’estan fent els treballs de desmuntatge de la carpa del carrer Urgell, entre Tamarit i Floridablanca, on s’ubicava el mercat dominical.

D’aquesta manera, s’ha aprofitat la setmana central de l’agost, del 12 als 19, per tallar el trànsit rodat en aquest tram i poder fer les tasques de desmuntatge el més ràpidament possible. En el proper mes, es continuaran els treballs de desconstrucció que no afecten el trànsit.

Carpes de la ronda Sant Antoni

De la seva banda, el desmuntatge de les dues carpes situades a la Ronda Sant Antoni es durà a terme de setembre a novembre.

La superilla de Sant Antoni creix

A l’entorn del mercat, la transformació del barri de Sant Antoni amb el programa Superilles avança en la seva segona fase. La Comissió de Govern de l’Ajuntament ha aprovat tres projectes que permetran seguir desenvolupant el projecte per pacificar els carrers, millorar les condicions mediambientals i augmentar la qualitat dels espais de relació.