Esteu aquí

Fases

L'avinguda Meridiana s'estén de sud a nord, des del parc de la Ciutadella fins al pont del Congost. La Taula de Participació, que treballa en el projecte de transformació, ha dividit la via en àmbits, per tal de tractar-los de manera diferenciada i resoldre'n les respectives problemàtiques. 

En aquest sentit, la Meridiana s'està pensant globalment i per seccions, però s'anirà estudiant i actuant per trams de manera progressiva.

 

Procés d'informació i debat

Procés d'informació i debat

Després de la revisió del paper de la Meridiana a la ciutat, que va permetre la construcció de les Rondes i que va suposar una primera dignificació de l’avinguda, és necessari abordar ara una nova intervenció sobre aquest eix estratègic de la ciutat, en el seu tram entre la plaça de les Glòries i el nus de la Trinitat.

Els objectius d’aquesta intervenció són convertir l'avinguda en un eix cívic de referencia per la ciutat, una avinguda verda, pacificada i humana. I per tal de treballar de la mà de les entitats, les estratègies i criteris que han de guiar la futura intervenció, es va constituir la Taula de Participació del projecte de l’avinguda Meridiana, que agrupa entitats, tècnics municipals, grups polítics i govern.

Mitjançant tallers, jornades i sessions de treball, liderades per la Taula de Participació i obertes a tota la ciutadania, es defineixen els criteris de com ha de ser la nova Meridiana.

Participa en el procés d’informació i debat obert als ciutadans.

Recull de propostes i redacció del projecte Fase actual

Recull de propostes i redacció del projecte

Una vegada conclogui el procés participatiu i s'hagin recollit i debatut totes les necessitats i propostes, tindrà lloc la segona fase del procés de transformació de la Meridiana.

En aquesta fase tindrà lloc l'elaboració del projecte, fruit de les aportacions de tots els agents implicats.

Primeres propostes

Execució del projecte

Execució del projecte

La darrera de les fases de transformació de la Meridiana serà l'execució del projecte acordat. 

Un cop ens trobem en aquesta fase es farà un seguiment exhaustiu del projecte i informarem a la ciutadania sobre les obres i afectacions.

Finalment, recollirem el testimoni dels veïns i veïnes que gaudeixin d'aquest nou espai ciutadà a Barcelona.