Una ciutat connectada

Quan la mobilitat ens apropa

- Web de Mobilitat -
Arbre

Quina mobilitat volem?

El model de mobilitat condiciona directament l’espai urbà resultant: una ciutat dissenyada per a les persones o bé per als vehicles privats motoritzats. A Barcelona s’aposta de manera col·lectiva per transitar vers un model de mobilitat que els ciutadans reclamen: disposar de més espai urbà de qualitat, menys contaminat i més accessible basat en quatre eixos.

Mobilitat segura

Una ciutat on es transforma l'espai públic en un lloc confortable i tranquil per a la mobilitat col·lectiva i compartida, protegint de manera especial els usuaris més fràgils —els vianants, els ciclistes i els motoristes— i garantint el compliment de les normes.

L’objectiu és minimitzar els riscos associats a la complexa existència dels diversos modes de transport per tal de reduir l’accidentalitat fins a zero com a objectiu de màxims.

Mobilitat sostenible

Una ciutat saludable i baixa en carboni, que prioritza la qualitat de vida urbana i el benestar col·lectiu, capaç de crear un espai públic confortable que afavoreix la convivència ciutadana.

Introduir noves tecnologies de gestió de la mobilitat o facilitar el transvasament cap als modes més eficients (del vehicle privat motoritzat al transport públic o no motoritzat) són les principals línies d’actuació d’aquesta modalitat.

Mobilitat equitativa

Una ciutat on tothom té les mateixes oportunitats a l’hora de desplaçar-se, tant si són vianants com si són ciclistes, com si utilitzen altres mitjans de transport.

Tots els ciutadans tenen dret a moure’s de manera sostenible, segura i saludable per la ciutat, i perquè això sigui possible el transport públic ha de tenir un espai reservat a banda del vehicle privat.

Mobilitat eficient

Una ciutat en què la mobilitat fa possible que les persones es moguin fent servir els moviments imprescindibles, deixant de banda els que no aporten avantatges i que suposen un cost ambiental, social o econòmic per al conjunt de la societat, és a dir, que resulten ineficients.

Aconseguir més fluïdesa del trànsit, optimitzar el transport públic col·lectiu (desplaçar més persones en menys temps i amb un menor consum de recursos), possibilitar comoditat als ciutadans per desplaçar-se i gaudir de l’espai públic són, entre altres, estratègies que permeten comptar amb més gent que es mou consumint menys.

La ciutat dels teus somnis a set passos

Cerca les 7 diferències

Entre la ciutat que tenim ara, on es prioritza la mobilitat motoritzada i privada, i una ciutat centrada en els vianants amb més espais verds, menys cotxes i motos i més transport públic, quina prefereixes?

La ciutat dels teus somnis
Model actual
Model que volem
Més carrils bici

Una opció per moure’s per la ciutat que no contamina i que està a l’abast de tothom. Carrils bici segurs per una ciutat més sostenible.

Un tram connectat

Un transport en superfície d’alta capacitat, menys contaminant, silenciós i molt accessible per a tots els usuaris.

Més persones

Una ciutat pensada per a les persones esdevé una ciutat saludable amb un espai públic de qualitat per passejar, jugar, fer esport i respirar un aire més net.

Més racionalitat pel que fa a l’ús del cotxe

Una ciutat amb un ús racional del vehicle privat motoritzat esdevé una ciutat menys contaminada i més equitativa.

Una ciutat més verda

Una ciutat on el gris es fon amb el verd, on la natura troba el seu lloc i ens ofereix espais més saludables.

Més connexions de metro

Un transport subterrani d’alta capacitat que connecta la ciutat amb una xarxa que cada cop arriba a més barris.

Una nova xarxa de bus

Una xarxa de bus amb una bona freqüència de pas, més regularitat i fiabilitat de servei, que connecta barris i persones.

Més carrils bici
Un tram connectat
Més persones
Ús del cotxe més racional
Una ciutat més verda
Més connexions de metro
Una nova xarxa de bus

Un tram connectatUn transport en superfície d’alta capacitat, menys contaminant, silenciós i molt accessible per a tots els usuaris.

Una nova xarxa de busUna xarxa de bus amb una bona freqüència de pas, més regularitat i fiabilitat de servei, que connecta barris i persones.

Més racionalitat pel que fa a l’ús del cotxeUna ciutat amb un ús racional del vehicle privat motoritzat esdevé una ciutat menys contaminada i més equitativa.

Més carrils biciUna opció per moure’s per la ciutat que no contamina i que està a l’abast de tothom. Carrils bici segurs per una ciutat més sostenible.

Una ciutat més verdaUna ciutat on el gris es fon amb el verd, on la natura troba el seu lloc i ens ofereix espais més saludables.

Més connexions de metroUn transport subterrani d’alta capacitat que connecta la ciutat amb una xarxa que cada cop arriba a més barris.

Més personesUna ciutat pensada per a les persones esdevé una ciutat saludable amb un espai públic de qualitat per passejar, jugar, fer esport i respirar un aire més net.

Quatre projectes que es complementen per assolir una mobilitat sostenible

Xarxa de bus

La nova xarxa de bus

Implantació d’onze línies noves, de manera que un cop desplegat el projecte es disposarà de vuit línies horitzontals, disset línies verticals i tres línies diagonals.

Per saber-ne més

Beneficis

Augment de la freqüència de pas, i reducció, així, del temps d’espera i de viatge, la qual cosa fa que s’intensifiqui la regularitat i la fiabilitat del servei. La nova xarxa de bus permet traspassar trànsit de vehicle privat a transport públic. El desplegament final es preveu que cobreixi el 67% del territori de la ciutat i arribi fins al 95% de la població, amb un servei de busos d’altes prestacions.

bus bus bus bus
Línea 10

Una línia de metro molt reclamada: L10

Donar servei als barris de la Marina de Port i la Marina del Prat Vermell amb dues noves estacions (Foneria i Foc Cisell).

Per saber-ne més
Recorregut linia 10 de Barcelona Recorregut linia 10 de Barcelona

Beneficis

Una millor mobilitat per a 70.000 habitants i la connexió dels veïns amb la resta de la xarxa de metro a través dels intercanviadors de la Torrassa (L1), Zona Universitària (L3) i Collblanc (L5), alhora que s’ofereix una connexió directa amb l'aeroport. Aquest projecte respon a una demanda popular històrica d’una zona densament poblada de l’Hospitalet i poc connectada amb la ciutat de Barcelona, que permet potenciar el desenvolupament del districte de Sants-Montjuïc, especialment l'eix del passeig de la Zona Franca.

carrils bici

Nous carrils bici

Un dels objectius més ambiciosos de la ciutat és aconseguir que el 95% de la població tingui un carril bici a menys de 300 metres de casa seva. Aquesta xarxa funcionarà, com s’ha fet fins ara, sumant carrils específics per a la bicicleta i vies anomenades “ciclables”. S’incrementarà, així, en un 165%, els carrils bici respecte a la xarxa actual, que arribarà als 308 quilòmetres.

Per saber-ne més

Beneficis

Augment de la demanda d’usuaris de bicicleta, oferint opcions més segures i que minimitzin els conflictes amb els vianants. D’aquesta manera resulta el mitjà més sostenible, menys contaminant i més accessible per a la ciutadania.

  • en construcció
  • carril bici
  • vies pedalables
  • zona 30
Planol ciutat
Tramvia connectat

Un tramvia connectat

El tramvia ja és una peça fonamental de la mobilitat a Barcelona, un dels mitjans que més valora la ciutadania. Es tracta d’un mitjà modern, sostenible i eficient i la connexió de les seves línies encara farà que ho sigui més.

Connectar persones amb un espai públic de més qualitat, nombrosos barris amb un increment de la intermodalitat i nou municipis, que passen a una escala també metropolitana. Una xarxa connectada per 3,6 quilòmetres nous de tramvia.

Per saber-ne més

Nova linea tramvia Nova linea tramvia
Tramvia connectat

Beneficis

Millora del transport públic en superfície de la ciutat de Barcelona, reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica de la ciutat, i connexió de municipis i ciutadans de situacions socioeconòmiques molt diverses. Es tracta d’un mitjà de transport molt eficient i sostenible: màxima capacitat, mínim consum, baixa emissivitat.

Una ciutat saludable, la ciutat que volem

Més enllà de la mobilitat

La ciutadania cada cop té més consciència de la ciutat que vol. Una ciutat amb menys contaminació, menys soroll i més verd per millorar la salut i la qualitat de vida.

Una ciutat amb un espai públic amable que li permeti desenvolupar tota una gran diversitat d’usos com jugar, passejar, fer esport, compartir moments i relacionar-se, amb equipaments moderns i avançats que fomentin els espais de trobada i que estiguin a l’abast de tothom, visqui on visqui.

Quan es millora l’espai públic en favor de les persones, les ciutats es transformen en veritables ciutats del segle XXI. I una manera de millorar-lo és apostar pel transport públic i per una mobilitat sostenible.

Parlem de connectar persones, de connectar barris i districtes, de connectar municipis, de connectar Barcelona en tots els aspectes.

El nostre model de ciutat El nostre model de ciutat El nostre model de ciutat El nostre model de ciutat