Barcelona Cultura

HISTÒRIES EXTRAORDINÀRIES. De què ens parlen els objectes?

Primària Visites taller

Quan visitem les col·leccions d’objectes de l'exposició Extraordinàries! Col·leccions d'arts decoratives i arts d'autor (segles III-XX) descobrirem que els objectes ens expliquen moltes històries.

Cal fixar-nos per poder respondre a preguntes com: Per què es feien servir? De quin material són? Es poder relacionar els uns amb els altres? Veurem que depenent de les respostes els podem ordenar i classificar de moltes maneres.

Alguns d'aquests objectes ens recorden d'altres objectes quotidians del nostre entorn o ens evoquen sensacions i sentiments que podem explicar en un relat o en una creació plàstica al taller.

Competències
•Comunicativa
•Artística i cultural
•Coneixement i interacció amb el món físic i social

Metodologia
•Activitat de motivació
•Debat o contrast de punts de vista
•Observació estructurada
•Experimentació i creativitat

Durada: 2 h
Horaris: de dimarts a divendres, a les 10.15 h i a les 12.15 h

Informació:
reservesmuseudeldisseny@eicub.net
Tel. 932 566 801 (de dimarts a divendres de 10 a 13h i dijous de 15 a 17 h)

Reserves (a partir del 3 de juliol):
reservesmuseudeldisseny@eicub.net
Tel. 932 566 801 (de dimarts a divendres de 10 a 13 h i dijous de 15 a 17 h)

Data: 

Curs 2018 - 2019, del 18 de setembre 2018 al 21 de juny 2019

Lloc: 

Museu del Disseny de Barcelona. Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38

Preus: 

80 € per grup classe (màxim 25 persones)

Ajuntament de Barcelona