Barcelona Cultura

I PER QUÈ NO? Objectes, necessitats i fantasia

Primària Visites taller

En la visita a l'exposició "Del món al museu" observarem com els objectes han estat pensats en funció d'una necessitat. A més, veurem com en el disseny dels objectes també es té en compte la millora de l'entorn i les relacions o el benestar dels usuaris.

A partir d'aquesta introducció al concepte de disseny, treballarem en petits grups i cada participant farà una maqueta d'un objecte que aporti una solució a un problema plantejat per un col·lectiu d’usuaris amb característiques especials.

Així, els alumnes podran empatitzar amb els problemes aliens, fer volar la imaginació i construir una proposta per millorar el futur en què hauran de viure.

Competències
•Comunicativa lingüística
•Autonomia i iniciativa personal
•Conèixer i respectar la diversitat

Metodologia
•Presentació d'una situació problemàtica i recerca de solucions
•Experimentació i creativitat
•Comunicació de propostes i conclusions

Durada: 2 h
Horaris: de dimarts a divendres, a les 10.15 h i a les 12.15 h

Informació:
reservesmuseudeldisseny@eicub.net
Tel. 932 566 801 (de dimarts a divendres de 10 a 13 h i dijous de 15 a 17 h)

Reserves (a partir de l'1 de setembre):
reservesmuseudeldisseny@eicub.net
Tel. 932 566 801 (de dimarts a divendres de 10 a 13 h i dijous de 15 a 17 h)

Data: 

Curs 2017 - 2018, del 26 de setembre 2017 al 22 de juny 2018

Lloc: 

Museu del Disseny de Barcelona. Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38

Preus: 

80 € per grup classe

Ajuntament de Barcelona