Barcelona Cultura

LLEGIR L'OBJECTE. Res no és perquè sí

ESO / Batxillerat / Cicles formatius Visites taller

Podem ser consumidors responsables?  Per ser-ho hem de saber “llegir” els objectes que ens envolten. L’objectiu de l’activitat és aprendre quines són les característiques que ha de complir un “bon” disseny de producte.

La funcionalitat del bon disseny respon a la voluntat de resoldre problemes de manera senzilla i eficaç. Els alumnes veuran que darrere de cada objecte hi ha una necessitat o un problema que cal solucionar i una persona, el dissenyador, que l’ha analitzat i l’ha resolt.

En grups petits, els alumnes «llegiran» un objecte de la col·lecció de disseny de producte del Museu amb les eines bàsiques de l’observació i l’experimentació. Després exposaran i compartiran la seva anàlisi amb la resta del grup classe.

Competències
•Comunicativa lingüística
•Aprendre a aprendre
•Coneixement i interacció amb el món físic

Metodologia
•Observació estructurada
•Experimentació
•Investigació participativa
•Debat
•Comunicació d'anàlisi i conclusions

Durada: 1 h 30 min
Horaris: de dimarts a divendres, a les 10.15 h i a les 12.15 h

Informació:
reservesmuseudeldisseny@eicub.net
Tel. 932 566 801 (de dimarts a divendres de 10 a 13h i dijous de 15 a 17 h)

Reserves (a partir del 3 de juliol):
reservesmuseudeldisseny@eicub.net
Tel. 932 566 801 (de dimarts a divendres de 10 a 13 h i dijous de 15 a 17 h)

Data: 

Curs 2018 - 2019, del 18 de setembre 2018 al 21 de juny 2019

Lloc: 

Museu del Disseny de Barcelona. Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38

Preus: 

80 € per grup classe (màxim 25 persones)

Ajuntament de Barcelona