Barcelona Cultura

A MÀ I A MÀQUINA. Color, tipografia i composició en el disseny gràfic

Primària Visites taller

Sabeu què fan i com treballen els dissenyadors gràfics?

A partir de la anàlisi de les imatges que ens envolten i d’algunes de  la col·lecció del Museu, veurem quins són els elements bàsics que conformen aquesta disciplina: la composició, la tipografia i el color, així com les eines que es feien servir abans i les que es fan servir actualment.

Al taller farem de dissenyadors gràfics I farem un cartell aplicant els conceptes que haurem après.

Competències
•Comunicativa
•Artística i cultural
•Aprendre a aprendre

Metodologia
•Observació estructurada dels elements gràfics: color, composició, forma...
•Experimentació i creativitat
•Comunicació de propostes i conclusions

Durada: 1 h 30 min

Horaris: de dimarts a divendres, a les 10.15 h i a les 12.15 h

Informació:
reservesmuseudeldisseny@eicub.net
Tel. 932 566 801 (de dimarts a divendres de 10 a 13h i dijous de 15 a 17 h)

Reserves (a partir de l'1 de setembre):
reservesmuseudeldisseny@eicub.net
Tel. 932 566 801 (de dimarts a divendres de 10 a 13h i dijous de 15 a 17 h)

Data: 

Del 26 de setembre 2017 al 23 de març 2018

Lloc: 

Museu del Disseny de Barcelona. Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38

Preus: 

80 € per grup classe

Ajuntament de Barcelona